Notes de Premsa

L’Autcat reclama ampliar la moratòria de pagament de les cotitzacions a la totalitat dels autònoms

Rius: “des de l’Organització d’Autònoms de Catalunya no entenem el motiu que ha dut al Govern a limitar la moratòria a determinats col·lectius quan l’impacte de la pandèmia ha estat transversal i està afectant a la totalitat del teixit econòmic”.

El Govern ha aprovat una moratòria perquè els autònoms poguessin endarrerir sis mesos el pagament de les seves cotitzacions, però aplicable exclusivament a aquells col·lectius que desenvolupen la seva activitat lligada a determinats epígrafs.

Davant d’aquesta mesura, des de la Junta de l’Autcat no s’entén el motiu d’aquesta discriminació i el perquè de limitar la moratòria simplement a determinats col·lectius quan la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha estat absolutament transversal i ha afectat, i afecta, a la totalitat del teixit econòmic, amb major o menor incidència. A més, en aquest cas, no es tracta de subvencions o d’ajuts a fons perdut, sinó simplement d’una moratòria en el pagament.

La necessitat de mantenir la tresoreria de tots els autònoms, ha de ser una prioritat per al Govern i no trobem cap raó objectiva per limitar l’aplicació d’aquesta mesura.

“És per aquest motiu que des de l’Autcat hem sol·licitat al Govern d’Espanya que ampliï la mesura per la totalitat del col·lectiu de treballadors autònoms amb efectes immediats, amb la finalitat que qualsevol treballador per compte pròpia pugui sol·licitar aquesta moratòria sense haver d’acreditar cap condició especial per facilitar la seva gestió i la seva tramitació”, conclou Enric Rius president de l’Organització d’Autònoms de Catalunya.

SERVEIS DESTACATS: