Visita la Cecot

Història de l'edifici Pasqual Sala | Vestíbul Mostrador d'atenció | Distribuïdor interiorVitrina Sala Presidència | Sala de Juntes | Passadís | Sala Cima (Cúpula) | Sala d'actes | Sala Joan Pujals (Biblioteca)

Us donem la benvinguda a la seu de la Cecot

 

A la Cecot trobareu persones empresàries que, preocupades per mantenir i fer créixer el nostre teixit empresarial, s'impliquen en la defensa dels interessos de microempreses, pimes, persones treballadores autònomes i emprenedors/es.

Persones que vetllem per la competitivitat i interessos dels professionals i de les empreses, per formar-les, assessorar-les, per defensar-les davant de les institucions i per ajudar-les a créixer i a ser més fortes i innovadores.

El temps transcorregut des dels nostres orígens associatius, provinents dels gremis medievals, ha marcat una manera de fer molt nostra: donar veu al teixit empresarial de manera innovadora, responsable i compromesa, i fer-ho treballant en xarxa.

Breu història de la Cecot

La Cecot va ser constituïda constituïda l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant dels interlocutors socials i prestaserveis  avançats per fomentar la competitivitat de microempreses, pimes, persones treballadores autònomes i emprenedors/es.

La fundació de la Cecot, fruit de la unió de l'Institut Industrial | Gremi Tèxtil i la Unió Comercial, va ser el resultat d’unes circumstàncies socials, polítiques i econòmiques de l’època de la transició però també és l’èxit col·lectiu d’uns empresaris que van voler mantenir els valors que durant prop de dos segles havien impulsat altres persones en l’àmbit dels gremis, del comerç i la indústria.

Aquests valors es fonamentaven en impulsar no només el creixement econòmic i empresarial dels seus negocis, sinó que aquest creixement havia d’anar en paral·lel i al mateix ritme que el desenvolupament del territori, de l’entorn i de la societat. I aquesta consigna continua imperant en qualsevol de les accions que totes i cadascuna de les persones que han format part, formen part i de les que ho facin en el futur, d’aquesta entitat de representació empresarial que és la Cecot. 

Entenem l’associacionisme empresarial com una suma de voluntats orientades a la defensa i el desenvolupament del teixit empresarial, es trobi amb l’escenari que es trobi a cada moment, i amb una clara voluntat per fer que aquest desenvolupament econòmic vagi directament lligat a una millora de la cohesió social i a l’aportació de benestar social.

Així doncs, la història de la Cecot és la conseqüència de segles de dinamisme econòmic del nostre teixit empresarial anteriors al 78. Coneixeu els nostres orígens!!