Visita la Cecot

Entrada principal | Vestíbul | PresidènciaPassadís | Vitrina | Edifici de l'antic Magatzem Pasqual Sala | Sala d'actesSala de Juntes | Cúpula sala | Sala Joan Pujals Vallhonrat

US DONEM LA BENVINGUDA

 

La Cecot va ser constituïda constituïda l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant dels interlocutors socials i presta, directa o indirectament, els serveis més avançats per fomentar la competitivitat d’autònoms, microempreses, pimes i grans empreses.

La nostra missió és la de promoure i defensar èticament els interessos de les empreses catalanes oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, d’acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.

Paral·lelament, l’any 1912, es crea la Unió Comercial i Industrial, federació de gremis independents agrupats per branques d’activitat, que agrupa la major part de les activitats comercials i industrials, excepte l’activitat tèxtil.

Després de la guerra civil, Terrassa compta amb dues entitats patronals: l’Institut Industrial i la Unió Comercial i Industrial.

La reflexió sobre la conveniència de participar d’una organització aglutinadora, impulsa l’Institut Industrial i la Unió Comercial i Industrial a concretar una mútua integració. Durant dos anys de converses, reestructuració de serveis, gestió de dualitats i de la diversitat de situacions en el si de les entitats, el 15 de març de 1978 es funda la Cecot com a confederació de gremis i associacions independents per branques d’activitat, federats en una agrupació patronal única.

La fundació de la Cecot va ser el resultat d’unes circumstàncies socials, polítiques i econòmiques de l’època de la transició però també és l’èxit col·lectiu d’uns empresaris que van voler mantenir els valors que durant prop de dos segles havien impulsat altres persones en l’àmbit dels gremis, del comerç i la indústria.

Aquests valors es fonamentaven en impulsar no només el creixement econòmic i empresarial dels seus negocis, sinó que aquest creixement havia d’anar en paral·lel i al mateix ritme que el desenvolupament del territori, de l’entorn i de la societat. I aquesta consigna continua imperant en qualsevol de les accions que totes i cadascuna de les persones que han format part, formen part i de les que ho facin en el futur, d’aquesta entitat de representació empresarial que és la Cecot. 

Entenem l’associacionisme empresarial com una suma de voluntats orientades a la defensa i el desenvolupament del teixit empresarial, es trobi amb l’escenari que es trobi a cada moment, i amb una clara voluntat per fer que aquest desenvolupament econòmic vagi directament lligat a una millora de la cohesió social i a l’aportació de benestar social.