Notes de Premsa

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya reclama un espai lliure d’intrusisme

Es reclama al Govern una Llei que impedeixi que transportistes d’altres estats membre operin en a l’Estat Espanyol amb salaris sota conveni i que s’adoptin mesures homòlogues a les adoptades per diferents països europeus.

L’aparició de la Llei Macron a França ha originat un efecte dominó que s’ha estès a altres països d’Europa. Aquesta Llei regula el salari mínim que un transportista ha de percebre si es desplaça a França des de qualsevol país de la Unió Europea i afecta a totes les empreses de transports que es trobin dins de la Unió Europa, inclòs l'Estat Español, que realitzin transport internacional amb França, tant origen com a destinació. Els transportistes autònoms, no obstant això, no es veuen afectats per la implantació d'aquesta Llei i tan sols han de demostrar la seva condició d'autònoms davant els agents de control.

Per evitar la competència deslleial entre les empreses de transport, Alemanya, Itàlia, Luxemburg, Àustria, la República Txeca i Bèlgica són alguns dels països que han copiat el model de la Llei Macron, sorgint d'aquesta manera diferents normatives que creen noves obligacions legals i documentació a gestionar en cadascun d'aquests països.

Per tant, segons el país de la Unió Europea pel qual se circuli s'hauran d'adoptar uns requisits legals o uns altres depenent de la normativa del país en qüestió. En alguns casos, a més serà necessari disposar d'un representant legal al país pel qual es desplaci.

Tot apunta que cada vegada seran més els països que adoptin aquest nou model. Per aquest motiu s'ha manifestat al Ministre Ábalos les inquietuds del sector sobre aquest tema, el qual considera que l'entrada en vigor d'aquestes normatives obliga a fer una reflexió per al transport nacional i a emplaçar al govern central a crear les condicions perquè els drets de les empreses de transport estatals siguin millor respectats i evitar així que el transport de mercaderies en l'Estat Español no es precaritzi com a conseqüència de la competència deslleial dels operadors de transport amb polítiques salarials per sota dels salaris mínims establerts.

Una mesura d'aquest tipus també reduiria l'impacte de les conegudes col·loquialment com a “empreses bústia”, aquelles companyies estrangeres que traslladen a l'Estat Espanyol als seus treballadors pagant menys cotitzacions i impostos.

 

Sobre el Gremi de Transports i Logística de Catalunya

El Gremi de Transports i Logística, integrat en la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus Associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l'associacionisme, afavorint l'intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.