La Cecot considera un greu error que el Govern no utilitzi la política fiscal com a recurs ràpid per paliar els efectes del COVID-19 a empreses i autònoms

La patronal qualifica d'insuficients les mesures econòmiques aprovades avui en Consell de Ministres i recorda que també és imperatiu salvar les empreses i els llocs de treball que les integren.
  • El moviment de l'economia requereix de certa distància perquè pari la seva inèrcia i una vegada parat requereix d'un esforç molt més gran per a posar-la en marxa i tornar a rodar.

 La Cecot qualifica d'insuficients les mesures aprovades avui en Consell de Ministres entre les quals no es troba cap de les mesures proposades per l'organització empresarial com per exemple l'exoneració dels pagaments de les quotes patronals a la Seguretat Social o l'ajornament de totes les declaracions tributàries, com a mínim fins al segon semestre de l'any.

Com ja va explicitar en un comunicat anterior, la Cecot considera que el Govern de Pedro Sánchez ha d'impulsar i reforçar la liquiditat en el sistema econòmic utilitzant la política fiscal que té al seu abast i que podria tenir un impacte immediat en dos sentits:

En primer lloc posposant fins a finals d'any els pagaments de tots els impostos i la suspensió d'haver de fer les autoliquidacions i declaracions fiscals (o almenys el seu ingrés).

I en segon lloc retornant els impostos que l'Estat ha ingressat en els últims sis mesos havent-se de que retornar durant els següents divuit mesos.

“El Govern estatal té encara una gran oportunitat d'utilitzar la política fiscal per a complementar les mesures financeres previstes i demanar al BCE la màxima col·laboració per a, mitjançant una estratègia combinada amb el sector bancari, atendre les necessitats de liquiditat dels mercats i de les empreses”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot. 

SERVEIS DESTACATS: