AMPLIACIÓ | La Cecot demana a la Ministra de Treball una ampliació del termini de presentació dels ERTOs davant la saturació del SEPE

Les persones afectades per un ERTO esperen de les seves empreses i gestories la correcta gestió en la tramitació del cobrament del subsidi d’atur per disposar de liquiditat per a les seves despeses essencials.

[03/04/2020] AMPLIACIÓ 

Actualització comunicat d’ahir tarda

El sistema de tramitació del SEPE ha caigut i amenaça l’endarreriment en el cobrament de la nòmina del 10 d’abril dels treballadors i treballadores afectats per un ERTO.

Ahir vam traslladar a la Ministra de Treball les incidències amb els sistemes de tramitació del SEPE i vam demanar una ampliació dels terminis per presentar les sol·licituds col·lectives per a la prestació d’atur.

Sent avui el darrer dia  per presentar la documentació necessària al SEPE, aquest té deshabilitada la plataforma i està fora de funcionament.

Els terminis per presentar l'aplaçament de quotes a la Seguretat Social de les empreses, que per les del mes d'abril l'últim dia és el dia 10 (a diferents poblacions el 8, ja que 9 i 10 son festius) és impossible d’acomplir. Més enllà de la sanció que pot rebre l’empresa per incompliment del termini de 5 dies per presentar els documents al SEPE, la Cecot denuncia que aquest incompliment està provocat per la mateixa administració que no ha aportat els recursos suficients, tal i com es va sol·licitar el passat 23 de març, i d’altra banda i veient els problemes de tramitació, no facilita l’ampliació de terminis perquè els treballadors puguin cobrar les seves prestacions el 10 d’abril.

[02/04/2020]

La Cecot s’ha dirigit avui per carta a la Ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, per sol·licitar una ampliació del termini de presentació dels ERTOs que actualment és de 5 dies.

Les empreses i, especialment les gestories, han informat a l’organització empresarial que estan tenint moltes dificultats a l’hora de tramitar els ERTOs mitjançant el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat. El sistema s’ha col·lapsat i impedeix la correcta presentació de sol·licituds, especialment en el registre del SEPE, ja que la majoria de transmissions que es realitzen son retornades sense tramitar.

Davant d’aquesta situació la Cecot considera primordial donar resposta a empreses, treballadors i autònoms afectats per l’emergència del COVID-19 i demana que el Ministeri faci els possibles per agilitar un procés que ha de vetllar per donar tranquil·litat als treballadors i treballadores en aquests dies tan difícils. Aquestes persones afectades per un ERTO esperen de les seves empreses i gestories la correcta gestió en la tramitació del cobrament del seu subsidi d’atur. No podem frustrar unes expectatives que són justes.

Antoni Abad, president de la Cecot, ha reiterat avui la demanda que ja va traslladar el passat 23 de març, també per carta, a la Ministra de Treball consistent en que el seu Ministeri disposi de tots els recursos necessaris, tant tècnics com humans, per agilitar la tramitació dels expedients de regulació temporal perquè els treballadors/es afectats per un ERTO rebessin el subsidi d’atur al més aviat possible, i tant ell com la seva família no acusessin la manca de liquiditat per a les seves despeses essencials.

SERVEIS DESTACATS: