La Cecot demana a la Ministra de Treball que el SEPE agiliti el pagament de la prestació als treballadors afectats per ERTO per evitar problemes de liquiditat

La tramitació de presentació dels ERTO limita la viabilitat de moltes empreses pels sobre costos i el temps que suposa.
  • Però per als treballadors suposa que el primer cobrament de la prestació per desocupació pot, depenent de cada cas, demorar-se entre 40 i 50 dies del dia de la seva aprovació. Això pot comportar problemes de liquiditat per als treballadors i treballadores i tensions de tresoreria en les empreses.

El president de la Cecot, Antoni Abad, ha remès avui una carta a la Ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz Pérez, amb la finalitat que disposi els recursos necessaris perquè el SEPE realitzi els pagaments de les prestacions relatives a l'atur derivades dels ERTO, o com a mínim que agiliti el procediment i tràmits, per a així evitar que els treballadors acusin la falta de liquiditat per a fer front a les seves despeses.

Amb la declaració de l'Estat d'Alarma per la pandèmia del coronavirus COVID-19, i els posteriors RD aprovats, RD 7/2020 i RD 8/2020, les empreses han de disposar de mecanismes legals i mesures de suport econòmic per a fer front a la viabilitat dels seus centres de treball i, especialment, per als seus treballadors.

Des de l'entrada en vigor d'aquests RD, moltes empreses es veuen abocades a presentar expedients de regulació temporal d'ocupació -ERTO- pel supòsit de força major com a model més ajustat a la realitat; la pràctica totalitat de les suspensions previstes són degudes, directa o indirectament, pel COVID-19. La tramitació de presentació dels ERTOs limita la viabilitat de moltes empreses pels sobre costos i el temps que suposa.

Però per als treballadors suposa que el primer cobrament de la prestació per desocupació pot, depenent de cada cas, demorar-se entre 40 i 50 dies del dia de la seva aprovació.

Això comporta problemes de liquiditat per als treballadors i treballadores, i alguns d'ells sol·liciten a l'empresa l'avanç de les pagues extra, cosa que pot arribar a agreujar la disponibilitat de tresoreria a més de tensionar les relacions.

“Per aquest motiu és pel qual des de la Cecot sol·licitem al Ministeri de Treball que posi a disposició els recursos necessaris perquè el SEPE realitzi els pagaments, o almenys agiliti el procediment i tràmits per a això, per a així evitar que els treballadors acusin la falta de liquiditat per a fer front a les seves despeses”, ha explicitat Abad qui ha afegit que “és desig de Cecot fer arribar al Govern quantes proposades siguin necessàries per a solucionar aquelles qüestions que es vagin plantejant en aquest període tan excepcional, tant per als treballadors com per al conjunt del teixit econòmic i empresarial del país”.

ARXIU DE VIDEO – David Garrofé, secretari general de la Cecot

SERVEIS DESTACATS: