Presidència

Filtrar per

El President/a de la Cecot, ho és alhora de l’Assemblea, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu, és escollit per l’Assemblea d’entre els seus membres, mitjançant sufragi lliure i secret. El Vicepresident/a de la Cecot col·labora amb el President en les seves tasques i especialment en les funcions que el delegui.

Antoni Abad

President

Francesc Roca

Vicepresident