Junta Directiva

Filtrar per

La Junta Directiva és l’òrgan que supleix a l’Assemblea en els períodes entre sessions i està composada pel President/a; els membres del Comitè Executiu, que com a màxim seran quinze; un representant per cada soci afiliat a la Cecot i els Vocals Consultors, els quals tenen dret a veu però no a vot.

Antoni Abad

President

Francesc Roca

Vicepresident

Oriol Alba

Secretari General

Núria Amela

Directora de Gremis i Associacions Empresarials

Fanny Novell

Presidenta del Gremi de Flequers

Núria Aurell

Vicepresidenta Institut Industrial – Gremi Tèxtil

Jordi Casas

Vocal

Joaquim Bretcha

Vocal

Josep Armengol

Vocal

Nuria Betriu

Presidenta del Club d'Internacionalització

Maria Jesús Sabatés Mas

Presidenta del Gremi Químic

Josep Lluís Corral

President de l'Associació d'Empreses de Neteja i Recollida Selectiva