Junta Directiva

Filtrar per

La Junta Directiva és l’òrgan que supleix a l’Assemblea en els períodes entre sessions i està composada pel President/a; els membres del Comitè Executiu, que com a màxim seran quinze; un representant per cada soci afiliat a la Cecot i els Vocals Consultors, els quals tenen dret a veu però no a vot.

Antoni Abad

President

Francesc Roca

Vicepresident

Oriol Alba

Secretari General

Joseba Ruíz

Secretari General Adjunt

Núria Amela

Directora de Gremis i Associacions Empresarials

Pere Amat

Vicepresident de la Unió Empresarial Metal·lúrgica

Josep Armengol

Vocal

Núria Aurell

Vicepresidenta Institut Industrial – Gremi Tèxtil

Nuria Betriu

Presidenta del Club d'Internacionalització

Joaquim Bretcha

Vocal

Jordi Casas

Vocal

Josep Lluís Corral

President de l'Associació d'Empreses de Neteja i Recollida Selectiva