Junta Directiva

Filtrar per

La Junta Directiva és l’òrgan que supleix a l’Assemblea en els períodes entre sessions i està composada pel President/a; els membres del Comitè Executiu, que com a màxim seran quinze; un representant per cada soci afiliat a la Cecot i els Vocals Consultors, els quals tenen dret a veu però no a vot.

Antoni Abad

President

Josep Armengol

Vicepresident

Oriol Alba

Secretari General

Ignasi Amat

Unió Empresarial Metal·lúrgica

Núria Amela

Directora de Gremis i Associacions Empresarials

Fanny Novell

Presidenta del Gremi de Flequers

Xavier Casanovas

President del Gremi de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters de Terrassa i Comarca

Jordi Casas

Vocal

Nuria Betriu

Presidenta del Club d'Internacionalització

Maria Jesús Sabatés Mas

Presidenta del Gremi Químic

Carles Clapés

President del Gremi de Floristes de Terrassa i Comarca

Josep Lluís Corral

President de l'Associació d'Empreses de Neteja i Recollida Selectiva