Notes de Premsa

La COT de Catalunya acorda per unanimitat no secundar la convocatòria d’aturada de transport del 14 de novembre

El conjunt d'associacions que integrem la Coordinadora d’Organitzacions del Transport de Catalunya (COT Catalunya), després de reunir-nos el dijous per a analitzar la convocatòria de l'atur patronal anunciat, per al dilluns 14 de novembre, per una associació minoritària, hem acordat per unanimitat no secundar aquesta convocatòria d'aturada en considerar que les mesures legislatives aprovades després dels acords aconseguits amb el Govern en aquest últim any, tant estructurals com econòmiques, no justifiquen en l'actualitat dur a terme aquesta mesura de pressió límit.  

En l'últim any s'han aprovat múltiples i diverses mesures per a millorar l'activitat dels transportistes, tant pel que fa a la lluita contra la morositat en el sector, la limitació de la participació dels conductors en les tasques de càrrega i descàrrega, la generalització de la contractació per escrit per a dotar-los de major seguretat jurídica, la repercussió de la variació del preu del combustible i la prohibició de la contractació a pèrdues. Mesures totes elles que suposen una profunda transformació del sector, i sobre les quals en determinats àmbits existeixen dificultats per a la seva correcta aplicació i implementació. Aquestes dificultats en cap cas justifiquen una aturada indefinida, si atenem l'escàs temps de vigència de la nova normativa. A més, els transportistes tenen a la seva disposició diferents canals per a denunciar qualsevol incompliment que es produeixi a les noves lleis de transport aprovades, tant anònimament davant la pròpia Administració com a través de les associacions, posant-se la COT Catalunya a la disposició de qualsevol transportista que vulgui denunciar irregularitats en l'aplicació de la norma.  

La COT Catalunya considera que en l'actualitat no es donen les circumstàncies per a convocar en aquest moment una aturada del transport, en no haver-hi motius suficients per a dur a terme aquesta mesura extrema i que sempre ha de ser l'últim recurs pel greu impacte que té en el teixit productiu i en el conjunt de la ciutadania. Per això, si finalment no se suspengués l'aturada convocada per al pròxim dilluns, malgrat la previsible baixa participació perquè no compta amb el suport de cap associació del Comitè Nacional del Transport, la COT Catalunya apel·la a la responsabilitat dels convocants perquè respectin la decisió de la majoria dels transportistes de continuar prestant els seus serveis que en aquest moment demanda la societat i el teixit productiu.

 

Sobre la Coodinadora d’Organitzacions de Transportistes de Catalunya

Les organitzacions empresarials i professionals catalanes més representatives del sector del transport i la logística: AGTC, ASTAC-COMTAL, Gremi de Transports i Logística de Catalunya i SINTRAPORT impulsen i constitueixen, a la fi de juny de 2022, la Federació COT Catalunya amb el propòsit de sumar esforços i treballar de manera coordinada per a reduir l'impacte de factors socioeconòmics sobre el sector com són, entre d’altres, els increments de cost dels carburants o de l'energia, la inflació o les restriccions de circulació en vies com l'AP7.

La major part de les entitats fundadors de COT Catalunya ja formen part de la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (FENADISMER), organització que defensa els interessos del sector en tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.

 

Per a més informació:

Cristina Andreu – Tel. 93 736 11 08 – gremitransports@cecot.org