Notes de Premsa

L’Autcat demana al govern molt més rigor i compromís en el seu suport als treballadors autònoms

Rius: “Proposar una reducció del 75 % dels ingressos per obtenir una prestació de 661,08 euros, sols podem atribuir-ho a una absoluta ignorància sobre la realitat del treball autònom i una visió feta des del confort del pressupost de l’Estat lluny de les fluctuacions econòmiques”.

La Junta de l’Autcat, l’Organització d’Autònoms de Catalunya, a la vista de com es van desenvolupant els esdeveniments i especialment les mesures de recolzament al treballador autònom, volem fer pública la nostra opinió.

El treballador autònom és, essencialment això, un treballador que, majoritàriament, ha de sortir cada matí per generar negoci i facturació per poder pagar les despeses habituals de l’activitat, els seus treballadors, si es que en té, i el manteniment de la seva família. A més, com tots saben (i sols cal mirar les estadístiques) la immensa majoria d’autònoms son feines precaritzades que cotitzen al sistema per la base mínima.

Quan analitzem les mesures que ha plantejat el govern veiem que per a poder accedir-hi cal, o bé haver-se trobat en l’obligació de tancar l’activitat o d’estar treballant amb una reducció del 75% dels seus ingressos. I tot això per a poder cobrar durant un mes una retribució equivalent al 70% de la seva base de cotització. Donat que, com hem dit, aquesta base és en la majoria de casos de 944,40 euros, vol dir que la prestació que tindrà serà de 661,08 euros.

Enric Rius, president de l’Autcat, argumenta que “fer un plantejament d’aquest tipus, el d’una reducció del 75 % dels ingressos per obtenir una prestació de 661,08 euros, sols podem atribuir-ho a una absoluta ignorància sobre la realitat del treball autònom i una visió feta des del confort del pressupost de l’Estat lluny de les fluctuacions econòmiques”. I això per no voler acceptar que el plantejament hagi estat fet amb la única finalitat d’aconseguir un titular periodístic.

Els membres de la Junta de l’Autcat entenen que és ofensiu i denigrant fer un plantejament d’aquest tipus per una part important de la població que està molt angoixada pel seu futur i que veu que qui hauria de recalçar-los en un moment com aquest mira cap una altra banda o simplement reparteix engrunes.

Per tot això, des de la Junta de l’Organització d’Autònoms de Catalunya, es demana al govern molt més rigor i compromís en el seu suport als treballadors autònoms que hauria de concretar en:

  • Generar prestacions per a tots els autònoms que hagin vist reduïda la seva activitat en més d’un 30%. Unes prestacions que haurien d’estar, com a mínim, al nivell del Salari Mínim Interprofessional i amb una durada, com a mínim, de 3 mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma, ja que és obvi, que l’activitat econòmica no es reactivarà sols per un Reial Decret. 
  • Durant el mateix període de temps no s’ha de fer efectiu el pagament de la cotització, tot i que sí que es tindran a compte com a període efectivament cotitzat.  
  • Deixar de girar els rebuts d’autònoms durant el mateix període de temps.  
  • No presentar cap tipus d’Impost fins passats tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, en que es declararà tota l’activitat feta des de l’inici de l’any.  
  • Per les activitats que tributen en els règim d’estimació objectiva en l’IRPF i en el règim simplificat de l’IVA, caldrà modificar els índex per adequar-los als mesos efectius de treball i tenint en compte la disminució de l’activitat en la situació anterior i posterior a l’estat d’alarma.  
  • Accés àgil i fàcil al crèdit, amb garantia 100% de l’estat, per a cobrir les necessitats de tresoreria generades per l’aturada econòmica, amb un interès baix per cobrir simplement els costos de gestió.  
  • Que tots els tràmits es simplifiquin i es redueixi la càrrega documental per a sol·licitar els ajuts en un moment on l’accés a la documentació es limitada.

SERVEIS DESTACATS: