Notes de Premsa

L’Agrupació de Polígons de Terrassa alerta del risc de desindustrialització la propera dècada al municipi

La manca d’inversions, de manteniment i de neteja són els problemes més comuns detectats. L’Agrupació disposa d’una diagnosi dels Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa que situa el municipi en situació de risc de desindustrialització en els propers anys.
  • L’Agrupació espera que amb els canvis polítics i en l’staff tècnic l’Ajuntament de Terrassa obri una via per resoldre els problemes dels Polígons d’Activitat Econòmica de la ciutat.  
  • “Per solucionar gran part dels problemes aflorats per les empreses de polígons al nostre formulari web no és necessari incrementar el pressupost municipal, sinó redistribuir millor els recursos existents que ja disposa l’Ajuntament".

 

L’Agrupació de Polígons de Terrassa (APT) vol expressar la seva felicitació a la tinenta d’alcalde Núria Marin i a la directora de promoció econòmica de la ciutat Montse Martínez pel seus nomenaments al capdavant de l’àrea més estratègica del consistori des de la perspectiva empresarial, ja que el sector empresarial espera que les decisions que es prenguin des d’aquesta àrea es facin per  estimular i dinamitzar l’activitat empresarial i la conseqüent generació d’ocupació i de riquesa. L’Agrupació espera trobar-se durant les properes setmanes amb la tinent d’alcalde per parlar de les mancances dels PAEs, explicar-li els projectes que s’estan desenvolupant des de l’Agrupació i reafirmar els compromisos adquirits amb l’anterior responsable polític, Isaac Albert, principalment l’elaboració d’un Pla Director que permetés a Terrassa abordar la situació dels polígons amb un pla d’inversions coherent amb les necessitats i amb l’objectiu de situar Terrassa com una ciutat de referència en l’àmbit industrial.

L’Agrupació de Polígons de Terrassa es va constituir fa un any i mig arran de l’expectativa que va generar el mandat de govern. Les indústries terrassenques van albirar l’esperança de millorar la situació dels PAE’s. Per primer cop es trobaven amb una voluntat política que entenia els problemes i es mostrava favorable a cercar solucions. Des d’aleshores, l’APT ha realitzat una diagnosi de la situació dels polígons que ha posat de relleu les crítiques mancances de la majoria dels PAEs, principalment en aspectes com la neteja i salubritat de nombrosos carrers, alguns dels quals se converteixen en abocadors de cap setmana i es fàcil trobar-se deixalles abandonades; però, també destaquen els greus problemes de mobilitat, la falta de senyalització i la manca d’espais d’aparcament; un tercer capítol compartit per tots els polígons es la falta de manteniment i l’estat de conservació dels polígons. Moltes vegades no es tracta d’incrementar el pressupost municipal, sinó de redistribuir millor els recursos existents de què disposa l’Ajuntament.

Això no obstant, durant el temps transcorregut no s’ha produït cap millora en la situació dels PAEs. Els tècnics municipals són coneixedors dels problemes, algunes de les situacions descrites han estat denunciades des de fa anys. Però, últimament s’ha fet a través de l’eina dissenyada a la web de l’APT i que hi és a l’abast de les empreses per comunicar les incidències i les mancances dels polígons. Aquestes denúncies s’han traslladat a l’Ajuntament, algunes són prèvies al confinament, però a hores d’ara no s’ha resolt cap. L’APT espera que amb la nova tinenta d’alcalde la situació millori i hagi més receptivitat i sobretot major visió estratègica si el que es desitja és fer de Terrassa un referent industrial. Els problemes derivats per la manca d’inversions, per la falta manteniment i de neteja dels polígons contribueixen a la degradació dels espais industrials i repercuteixen negativament en la imatge de les empreses però, també afecten i molt als treballadors i treballadores de la ciutat que es desplacen a les empreses i han de fer-ho en unes condicions tan poc dignes com les actuals. No podem oblidar que en tots els accessos a la ciutat ens trobem amb els PAEs, dignificant aquests espais, dignificarem la ciutat de Terrassa. 

L’APT espera de les responsables de l’àrea de desenvolupament econòmica visió i capacitat d’actuació per desbloquejar la situació actual i incorporar a l’agenda els temes que haurien d’estar tractant-se ens aquests moments en comptes dels descrits anteriorment. En concret, l’APT creu que s’hauria d’estar treballant el projecte Vallès renovables de Cecot i transformar els sostres industrials en sostres fotovoltaics. Una altra línia d’actuació consistiria en analitzar com es poden mancomunar serveis entre les empreses dels polígons en aspectes com l’economia circular o la seguretat. Els canvis tecnològics i les implicacions industrials són un repte que els polítics locals hauran d’afrontar amb visió estratègica per evitar que els seus municipis no es desindustrialitzin o esdevinguin residuals en regions industrials altament competitives.

  

Sobre l’APT

L’Agrupació de Polígons de Terrassa, presidida per Jordi Vilar, es va constituir com a canal d’interlocució per les empreses ubicades als polígons industrials durant la tardor de 2019. Actualment representa els 18 PAEs de la ciutat i més de 1.800 empreses ubicades en els polígons de la ciutat.