Notes de Premsa

L’Agrupació de Polígons de Terrassa reclama dotar de pressupost el Pla Director de Polígons presentat aquest matí

Vilar: “d’entre les actuacions previstes al Pla, les associacions de l’APT considerem prioritària la millora de l’estat de manteniment i de conservació dels polígons. És cabdal per al desenvolupament de noves necessitats empresarials”.
  • L’Agrupació de Polígons de Terrassa (APT) fa una valoració positiva del treball de camp i definició dels principals reptes que recull el Pla Director de Polígons però remarca que cal dotar-lo dels recursos econòmics i humans necessaris perquè es pugui executar.   
  • L’APT demana el màxim consens dins del Ple de l’Ajuntament i un pacte de ciutat que permeti el desenvolupament del Pla de Polígons sense més demora.  

El president de l’Agrupació de Polígons de Terrassa, Jordi Vilar, celebra que s’hagin culminat els treballs de definició del Pla Director de Polígons de Terrassa, tal i com recollia, ara fa quatre anys, el programa electoral de l’actual alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.  

“Ara ja disposem d’un full de ruta que ens ha de permetre modernitzar els polígons industrials de la ciutat i millorar-ne la seva atractivitat”, afirma Vilar i afegeix que “les nostres xifres de sostre industrial són inferiors a la mitja de tota la província, per tant aquest pla director, a banda de millorar la situació de les empreses ja ubicades, ha de permetre atraure nova indústria”.

A la comarca s’està produint una reducció del nombre d’indústries i dels treballadors vinculats a aquest sector, i Terrassa segueix la inèrcia de la comarca. “Per trencar-la, ens cal adequar els polígons i fer una aposta clara per la seva modernització. No podem oblidar que els PAES, són porta d’entrada a la ciutat i cal dignificar-los i integrar-los en els futurs plans d’expansió de la ciutat”, assegura el president de l’APT.

Cal tenir present que els 16 PAEs en funcionament a Terrassa es van urbanitzar entre el 1952 i el 1990, de manera que presenten fortes deficiències quant a situació de la pavimentació, serveis i altres qüestions imprescindibles per al bon funcionament de l’activitat econòmica. L’últim polígon urbanitzat a Terrassa és el Polígon dels Bellots i des de les hores, “tot han estat promeses de nous espais industrials que de moment no s’han materialitzat”.

Per aquest motiu, l’Agrupació de Polígons de Terrassa considera imprescindible dotar el Pla Director amb una partida pressupostària suficient a les actuacions previstes i que aquest pressupost es vagi consolidant any rere any per adequar els polígons a les necessitats actuals de les empreses. “Per a nosaltres, els representants de les indústries ubicades a polígons, és fonamental que es doni prioritat al manteniment i conservació d’aquests espais on es concentra una gran part de la generació de riquesa de la ciutat, de llocs de treball i de desenvolupament d’innovació. El Pla Director ha de pivotar principalment en aquest aspecte. L’actualització d’aquests espais és cabdal per al desenvolupaments de les noves necessitats empresarials”.

L’APT també considera necessari l’establiment de mesures que permetin l’arranjament, o bé la demolició de les naus obsoletes, així com accelerar el procés d’apertura de naus per adequar-la als tempos que requereix l’activitat econòmica.

Els representants de les associacions que conformen l’Agrupació de Polígons de Terrassa demanen al Ple de l’Ajuntament que el Pla de Polígons esdevingui un pacte de ciutat, que vagi més enllà de les voluntats dels partits polítics, garantint el seu desenvolupament a partir d’ara i evitant que situacions com les que comportarà el procés electoral de març, torni a paralitzar la seva execució.  

Sobre l’APT

L’Agrupació de Polígons de Terrassa, presidida per Jordi Vilar, es va constituir com a canal d’interlocució durant la tardor de 2019 i representa els 16 PAEs de la ciutat i més de 1.800 empreses ubicades en els polígons de la ciutat. Des de la seva creació ha promogut la constitució de 6 associacions d’empreses i propietaris de polígons de Terrassa que representen 7 polígons d’activitats econòmiques.