La Cecot considera oportú el debat sobre la renda mínima i demana al Govern visió global a l’hora de focalitzar la inversió en les persones

L’entitat proposa estimular conversions de contractes temporals en indefinits i establir bonificacions a la SS per les empreses amb caigudes de vendes durant dos mesos seguits i superiors a un percentatge que s’acordi a la taula de diàleg, com a exemple d’accions directes i efectives per poder “evitar la propagació de l’atur”.
  • La Cecot creu important que més enllà de subsidiar les persones a l’atur via renda bàsica, també cal plantejar protegir amb subsidis a les persones treballadores en actiu que en els propers mesos poden veure’s afectades per la crisi econòmica i perdre la seva ocupació.

Més enllà de la crisi sanitària que està generant el virus de la COVID-19, també haurem de lidiar amb una crisi econòmica que s’està escampant tan ràpid com el virus, provocant un increment progressiu de casos d’atur, i de tancaments i de fallida empresarial.  Per tant, ens trobem davant de dues pandèmies que, a més, són globals.

Per fer front a la pandèmica que afecta l’activitat empresarial, a la Cecot proposem que més enllà de subsidiar persones a l’atur via renda bàsica, potser fora oportú començar a plantejar protegir amb subsidis a les persones treballadores perquè sense persones que cotitzin es farà difícil aplicar polítiques actives per aquelles que no cotitzen. Quan ens referim a persones treballadores ho fem sobretot en relació a aquelles que estan en situació de perill de perdre la seva ocupació en l’actual context social i econòmic. Tothom sabem que les primeres persones que perden la seva ocupació són aquelles que tenen una contractació temporal.

Creiem que, per exemple, estimular conversions de contractes temporals en indefinits i establir bonificacions a la Seguretat Social per les empreses amb caigudes de vendes durant dos mesos seguits i superiors a un percentatge que s’acordi a la taula de diàleg, poden ser accions directes i efectives per poder evitar la propagació de l’atur.

Des de la Cecot pensem que per poder posar més accent en polítiques socials, s'ha de ser conscient que toca ajudar a generar ingressos i que això passa per ajudar al teixit empresarial que és qui genera l’ocupació i la riquesa. Necessitem poder subsidiar els treballadors i treballadores de les empreses, recordem que el 98% són autònoms, microempreses i pimes, per tal de frenar l’impacte de la COVID-19 i evitar el contagi de l’atur.

El debat sobre una Renda Bàsica, encara que a alguns els pugui semblar estrany en una organització empresarial, també ha estat motiu de reflexió i treball en la nostra organització. Qui vulgui comprovar-ho veurà que l’any 2018 vam promoure una anàlisi i comparativa sobre RBU a diferents països i vam impulsar un cicle de conferències per conèixer l’abast i escenaris possibles i, en general, per poder formar part del debat estatal sobre les rendes bàsiques. Un dels valors més arrelats que té la Cecot és precisament vincular el creixement econòmic i empresarial dels negocis amb el desenvolupament, en paral·lel, del territori, de l’entorn i de la societat. Tenim una clara voluntat per fer que aquest desenvolupament econòmic vagi directament lligat a una millora de la cohesió social i a l’aportació de benestar social.

Tanmateix, en el cas de la renda bàsica, sí considerem imprescindible parar atenció en el fet d’evitar que les persones que formen part d’economia submergida es puguin ser beneficiàries d’una renda bàsica ja que com és reconegut oficialment, a Espanya el percentatge d’economia no declarada és prou significatiu com per tenir en compte l’equilibri del sistema social. És més, es podria proposar un incentiu per les empreses que contractin o prioritzin la contractació de persones amb renda bàsica.

SERVEIS DESTACATS: