L’activitat productiva de les empreses catalanes cau un 66% com a conseqüència de la inseguretat jurídica del Decret-Llei 8/2020 del COVID-19

Els resultats de l'enquesta que hem realitzat a Cecot indiquen que malgrat que el 91% de les empreses poden mantenir la seva activitat, la realitat és que el 74,6% l'estan realitzant amb moltes dificultats.
  • La construcció és el sector més afectat amb una caiguda del 75%.

Davant del context d'incertesa que estem experimentant des de finals de febrer, i sobretot arran del decret d'estat d'alarma establert pel Govern d'Espanya a la Cecot hem elaborat una enquesta sobre el desenvolupament de les activitats empresarials permeses pel Real Decreto-Ley 8/2020 del COVID-19 per conèixer l'impacte que està tenint aquest decret d'estat d'alarma sobre l'activitat empresarial.

L'estudi realitzat a una mostra de 507 empreses durant el dia 24, ens indica que malgrat que el 91% de les empreses poden mantenir la seva activitat, la realitat és que el 74,6% l'estan realitzant amb moltes dificultats. Una quarta part de la plantilla no està operativa i la capacitat operativa ha quedat limitada a un terç de l'ordinària.

Per sectors observem que la davallada és més important en el sector de la construcció, principalment degut a les dificultats que els ajuntaments posen a les empreses per continuar amb la seva activitat. Ens consten múltiples casos en què la policia local ha forçat el tancament d'obres que s'estaven realitzant amb les mesures de protecció que indica el Decret.

La davallada de l'activitat també ha estat important en els serveis i el comerç que encara pot desenvolupar la seva activitat. El transport i la indústria han resistit una mica millor. Però, en la millor de les situacions la capacitat està al 40%.

Entre els motius que afecten de manera més directa l'activitat productiva de les empreses destaca la caiguda de les comandes (33%) seguit de la incertesa en l'aplicació del decret (25,2%), cosa que genera molta inseguretat jurídica envers el que es pot i no es pot fer. Sobretot pels missatges contradictoris que arriben des de diferents administracions.

Les expectatives per a les pròximes setmanes no són millors. Els empresaris es mostren poc confiats a poder mantenir la seva activitat. Tot i que un 44,6% intentarà continuar malgrat les incerteses, el 39,3% creu que només continuaran els sectors considerats estratègics pel Govern d'Espanya.

L'única nota esperançadora de la situació actual ha estat la ràpida capacitat d'adaptació de les empreses per mantenir a través del teletreball una part important de la seva activitat. El 42,3% de les plantilles es troba en aquesta situació. Si bé, està limitada a aquelles activitats que ho permeten. Principalment la feina d'oficines, despatxos i una part de l'activitat comercial.

SERVEIS DESTACATS: