Departament de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals

Filtrar per

Manté la relació de l'entitat amb entitats i organitzacions, públiques i privades, així com amb els mitjans de comunicació; promou les activitats de l'entitat i organitza els actes públics de tipus institucional; vetlla per l'ús correcte dels elements que configuren la imatge corporativa.

Raquel Moreno

Directora de comunicació corporativa i relacions institucionals
comunicacio@cecot.org