Cecot Home

Jornada: Oprtunitats de negoci a Costa d'Ivori i Senegal

Per què Costa d’Ivori?

El creixement econòmic de Costa d’Ivori en els últims anys es situa al voltant del 10% i el consum per càpita ha crescut de forma significativa.

Hi ha una classe mitjana amb cert poder adquisitiu que està en desenvolupament. Aquest fet explica l’existència actualment d’un “boom” en els sectors de la construcció i de gran consum.

També cal destacar que, a conseqüència del seu creixement, hi ha una saturació de mercat relativament baixa en tots els sectors.

L’estabilitat política en el país és creixent i existeix una estabilitat econòmica assegurada gràcies a la moneda del país (FCFA), ja que té paritat fixa amb l’Euro.

Per què Senegal?

Senegal és la porta d'entrada més ràpida a l'Àfrica de l'Oest. En els últims anys, el país francòfon ha viscut un creixement en la inversió estrangera afavorit per l'estabilitat política i pel bon clima de negocis. Té en marxa un ambiciós pla de creixement que engloba 137 projectes en sectors prioritaris.

Es tracta d'un mercat en creixement i encara poc saturat, on l'economia del país està impulsada principalment pel sector terciari (amb una contribució al PIB que supera el 60%), seguit per la indústria, l'agricultura (del qual depenen el 70% de la població), la ramaderia, la importació d'aliments, begudes, productes de neteja, cosmètica, la construcció (materials i maquinària), les energies renovables ...

10.00 h Benvinguda | Sr. Josep M. Campanera. Director de Plametall.

10.10 h Presentació d'Oportunitats de negoci a Costa d'Ivori i el Senegal | Sr. Dani Vives Santacana. Delegat de Plametall a l'Àfrica Occidental
11.30 h Accions de promoció en el mercat de Costa d'Ivori i el Senegal:

  • Missió Comercial a Costa d'Ivori i el Senegal
  • Programa Delegat a Àfrica Occidental