Notes de Premsa

Línia de finançament d’1 milió d’euros. La Business Angels Network de Catalunya i MicroBank renoven la seva col·laboració per incentivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

En virtut d’un conveni entre Business Angels Network de Catalunya i MicroBank s’afavoreix la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats.

La Business Angels Network de Catalunya (BANC) i MicroBank, el banc social de CaixaBank, impulsen el seu compromís de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

En un acte a la seu de la BANC al districte 22@ de Barcelona, els equips de CaixaBank i BANC han analitzat l’impacte de la linia de Microcrèdit Innovació durant el darrer exercici i han compartit amb empreses usuàries d’aquesta línia de finançament l’experiència, les casuístiques, els processos operatius i l’impacte final. Durant la trobada, el president de la BANC, Xavier Panés, i la directora general de MicroBank, Cristina González, han renovat el compromís de col·laboració mitjançant la signatura d’un conveni que, segons Panés, “dona continuïtat al compromís que fa temps mantenim les dues entitats amb l’objectiu d’incentivar l’autoocupació i generar activitat emprenedora que és el propòsit d’una xarxa de Business Angels com la nostra”. 

A l’acte també hi ha participat per part de l’entitat financera: el director comercial de xarxa de CaixaBank a Barcelona Província, Ramon Soler; el director de negoci de MicroBank, Fermí Capel; la directora de Banca d’Institucions de CaixaBank, Bea Rocamora i la gestora de Negoci de MicroBank, Elisabet Sauras. Per pat de la xarxa BANC, també han participat el vicepresident, Albert Colomer; el secretari general, Oriol Alba i la coordinadora de la BANC, Carlota Riba. Gràcies a la renovació de l’acord entre les dues entitats, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En virtut d’aquesta col·laboració, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per la Business Angels Network de Catalunya.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, l'entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

La Business Angels Network de Catalunya va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació a l’any 2003, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF), com una institució privada que posa en contacte inversors privats amb emprenedors que busquen finançament pel desenvolupament dels seus projectes empresarials. L’any 2022 la xarxa va aconseguir 1,4M d’euros en finançament per projectes empresarials catalans. A l’hora, BANC compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), és membre d’ESBAN, AEBAN, de la European Business Angels Network (EBAN) i membre promotor a Espanya de la xarxa global de Business Angels (GBAN).

MicroBank, el banc social de CaixaBank, dona resposta als diferents segments de població que no tenen prou cobertes les necessitats financeres. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Durant 2022, MicroBank ha finançat a Catalunya 29.873 projectes amb impacte social per valor de 308,5 milions d'euros, dels quals 24.247 microcrèdits per valor de 183,5 milions d'euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 3.881 per un import de 51 milions d'euros es van concedir per a fer costat a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 1.745 projectes d'economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 73,9 milions d'euros durant 2022.

 

290 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l'extensa xarxa d'oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha 290 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

BANC i MicroBank impulsen una línia de finançament d’1 milió d’euros per incentivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

Enllaços d'interès: