La Cecot considera l’increment de l’atur de desembre una dada negativa que s’ha vist esmorteïda pel mecanisme dels ERTO i la prestació per cessament d’activitat a autònoms

La patronal catalana demana ajuts directes i bonificacions sostingudes en el temps a empreses i autònoms per mantenir llocs de treball
  • La darrera enquesta realitzada per la Cecot a les empreses associades per determinar l’impacte de la Covid-19 projecta un alentiment en les contractacions i una reducció de l’ocupació per aquest any 2021.  
  • L’entitat insisteix a que cal equilibrar la gran concentració d’esforços en polítiques passives amb les actives i proposa aportar recursos directament a les empreses i als autònoms perquè continuïn pagant als seus treballadors, assegurant-los uns ingressos mínims, i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial.  
  • La Cecot urgeix a la taula de diàleg social que també cal concretar un model econòmic i productiu basat en indústria, innovació, recerca i digitalització per equilibrar el pes dels sectors relacionats amb el turisme i la restauració.  

 

Avui hem conegut les dades de l’atur del desembre de 2020 publicades pel Ministeri de Treball i el balanç interanual que projecten un resultat “totalment lligat a l’efecte de la pandèmia”. Catalunya tanca amb 497.611 persones aturades registrades a les oficines de Treball el mes de desembre, un 2,7% més (12.863 persones) respecte del mes de novembre i 173.000 persones en un ERTO.

Per col·lectius, l’atur ha augmentat en tots ells respecte el mes anterior i per sectors, econòmics, la construcció ha registrat l’increment més pronunciat (+5,1%), seguida de la indústria (+3,3%) i els serveis (+2,5%). Territorialment, Barcelona i Tarragona encapçalen l’augment de l’atur (+2,8% i +2,6%, respectivament), seguides de Lleida (+2,1%) i Girona (+2%).

Amb perspectiva interanual, el creixement de l’atur registrat a Catalunya repunta 4 punts percentuals, situant-se en una taxa del +28,2% i incorporant 109.487 persones més a l’atur registrat, respecte d’un any abans. En el global de l’Estat, el ritme de creixement de l’atur també s’incrementa, tot i que se situa en una taxa del +22,9% (724.532 persones aturades més), cinc punts per sota de Catalunya. Sectorialment, l’atur s’incrementa amb més intensitat en l’agricultura (+34,2%) i en els serveis (+30%), seguits per les persones que cerquen la seva primera feina (+29,6%). Girona i Lleida (+31,6% i +30,1%, respectivament) són les demarcacions més afectades per l’increment de l’atur en balanç anual.

 

Posicionament Cecot

En un mes de desembre on habitualment l’atur acostuma a baixar per la campanya de Nadal, l’increment del nombre de persones desocupades ja ens fa preveure un alentiment en les contractacions i una reducció de l’ocupació per als primers mesos d’aquest any 2021.

Des de l’entitat es demana al Govern d’Espanya que prorrogui els ERTO fins que es minimitzi la pandèmia per permetre que el mercat laboral es pugui anar ajustant a les necessitats de cada sector, tenint en compte que els ritmes de recuperació estan sent molt diferents entre ells.

L'ús dels ERTO com a mecanisme temporal ha resultat efectiu durant el 2020 per reduir la destrucció d’ocupació per impacte de la pandèmia i ha ajudat a parar el cop, possibilitant un escenari on les empreses puguin reactivar l'activitat productiva de manera progressiva, en funció de cada sector, i dotant de liquiditat a les persones treballadores. Malgrat la taula de diàleg es reuneix divendres per determinar una prorrogació d’aquest mecanisme temporal, des de la Cecot insistim en la necessitat urgent que les mesures restrictives per evitar la propagació del virus preses pels Governs han de compensar les empreses i autònoms amb ajuts directes i bonificacions més sostingudes en el temps per tal de dotar de seguretat i certeses la presa de decisions que les empreses i autònoms han de realitzar per afrontar el nou exercici econòmic.

Els riscos d’una tercera onada de contagis i l’enduriment de les mesures de restricció a l’activitat econòmica com les que entraran en vigor el dijous 7 a Catalunya, poden tenir greus efectes sobre un teixit empresarial molt debilitat després de prop d’un any de pandèmia. I les més afectades son i seran les pimes i els autònoms.

Per això la Cecot creu necessari actuar amb celeritat i, de manera consensuada administració i agents socials i econòmics, per equilibrar el que considera una excessiva concentració d’esforços en polítiques passives (assistencials), molt necessàries sens dubte, però que no han d’anul·lar els esforços en les polítiques actives. Hem de concentrar tots els esforços en ajuts directes als damnificats, injectar aquests recursos a les empreses i als autònoms a canvi de pagar nòmines i conservar llocs de treball; aportar recursos directament a empreses i autònoms, assegurant-los uns ingressos mínims (70-80%), i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial.

Cal que els agents econòmics i el Govern accelerin el canvi de model productiu cap a la indústria, la tecnologia, el coneixement i la qualificació de les persones treballadores. El “rescat” amb fons europeus ha de servir per posar en marxa un nou model econòmic amb més incidència de sectors productius industrials i d’R+D+i per assolir una major estabilitat de l’ocupació. És per això que la Cecot insisteix a la taula del diàleg social a que concreti propostes i implementi les reformes necessàries per tal d’equilibrar els sectors industrial amb el pes que actualment tenen els sectors relacionats amb el turisme.