L'Oficina d'Igualtat de la Cecot va més enllà del compliment normatiu i prioritza la igualtat dins la diversitat social com a factor de competitivitat empresarial

Panés: “L’Oficina d’Igualtat, com ho son la de Finançament i la Oficina per la Transició Energètica, és una aposta estratègica de la Cecot, ja que es focalitzen en elements transversals que han de traslladar-se a totes les empreses i que no només és un repte per a l’empresariat, sinó que va en línia amb les demandes d’una societat més equitativa i corresponsable”.
  • La nova oficina tècnica acompanyarà les empreses catalanes en els seus processos d’incorporació d’iniciatives d’igualtat: assessorament i consultoria (plans d’igualtat, registres retributius, protocols per combatre l’assetjament sexual), formació, recursos, serveis i subvencions.  
  • El propòsit de la Cecot és plantejar la igualtat a l’empresa més enllà del compliment d’una normativa, es tracta d’integrar-la com a element estratègic de gestió en els equips multidisciplinars, on la diversitat és factor clau de competitivitat.

 

La patronal catalana Cecot ha presentat, en roda de premsa, la seva nova Oficina d’Igualtat. Amb aquesta nova finestra la patronal posarà a l’abast de les empreses catalanes serveis d’assessorament, consultoria i formació sobre igualtat, un àmbit que cada vegada pren més rellevància al si de les organitzacions.

Documents com el pla d’igualtat, el registre retributiu i el protocol contra l’assetjament sexual ja formen part del dia a dia de les empreses. En quins casos són obligatoris, quines característiques han de tenir, la seva redacció i de quina manera han de presentar-se davant l’administració són algunes de les respostes que la Cecot ofereix, a partir d’ara, a les seves empreses.

La formació en igualtat és un altre dels elements rellevants de l’Oficina. Més enllà dels coneixements sobre l’elaboració de plans, protocols i registres, cada vegada més les empreses requereixen que les seves plantilles es capacitin en aquesta àrea, en àmbits com la corresponsabilitat, l’equitat salarial i la perspectiva de gènere. L’Oficina també hi dona resposta.

L’acte, presidit per Xavier Panés Sancho, president de la Cecot, ha estat moderat per Oriol Alba Sendra, secretari general de l’entitat i ha comptat amb les intervencions de Lídia Devant Abelló, subdirectora general de Planificació i Desplegament de Polítiques d’Equitat i Corresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya, la segona tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, Núria Marín García. La presentació tècnica ha anat a càrrec de l’equip d’assessorament en igualtat, Pere Ejarque Guillamat i Laia Sabater Ortigosa.

Actualment, una de les principals preocupacions de les empreses passa per mantenir l’activitat i els llocs de treball, així com garantir la seva viabilitat donat l’elevat grau d’incertesa econòmica amb què han de gestionar el seu dia a dia. Tenint en compte l’impacte que aquesta incertesa té especialment sobre microempreses i pimes, la Cecot es fa seu el compromís d’ajudar-les a incorporar la perspectiva d’igualtat de manera integral, implicant-hi tant la mateixa organització en el seu conjunt, com les seves plantilles. I és en aquest punt que farà un èmfasi especial en aquells aspectes administratius i tràmits burocràtics que estan suposant un fre o una dificultat en el si de les pimes a l’hora d’elaborar els seus plans d’igualtat, ja que la norma està pensada des de l’òptica de la gran empresa i obliga a una negociació amb delegació sindical, una figura que no es dona en el teixit empresarial micro i pime.

“Representem fonamentalment teixit pime i aquestes empreses sovint compten amb uns recursos interns molt ajustats com per poder integrar en els seus processos productius, i en el seu dia a dia, accions de millora social. Aquesta és la nostra funció, esdevenir una eina, un instrument al servei d’aquestes empreses per ajudar-les a fer passes endavant cap als objectius de desenvolupament sostenible”, ha esposat Panés durant la seva intervenció.

El president de la Cecot ha afirmat que cada vegada hi ha més consciència sobre la necessitat d'assolir la igualtat en tots els àmbits, “també entre les nostres empreses, perquè la legislació sola no és suficient per assolir, en aquest cas d’avui, la igualtat”. És important que la societat en el seu conjunt tinguem una actitud proactiva i compromesa amb la promoció de polítiques d’igualtat i prenguem mesures efectives “tenint en compte les casuístiques i dinàmiques dels diferents agents econòmics i socials que s’interrelacionen”.

Panés, tot i expressar la satisfacció de l’entitat per la posada en marxa d’aquesta Oficina d’Igualtat ha desitjat que instruments com aquest no fossin necessaris “perquè voldria dir que socialment hem assumit i integrat un dret fonamental com ho és la igualtat”.

L’entitat, doncs, fa seu el repte d’una societat més equitativa i més corresponsable. I possibilita que les empreses també es comprometin amb unes demandes que han d’arribar a tothom.

Tant Lídia Devant com Núria Marín han celebrat la iniciativa de la patronal Cecot perquè consideren que, malgrat s’hagi avançant en drets i en sensibilització social, “encara falta per assolir una igualtat real i cal continuar impulsar eines que la fomentin”, ha concretat Marín, “com ara promoure l’organització del temps de manera més eficient o promoure mesures de corresponsabilitat entre treballadors. Perquè la igualtat és una font d’innovació i de progrés”. Per Devant, “la igualtat és un principi bàsic en la nostra societat i des de la Generalitat s’està fent una forta aposta per fomentar polítiques transversals compromeses amb la igualtat com agent actiu per impulsar canvis”, i ha recordat els recursos i eines que, des del seu departament de Planificació i Desplegament de Polítiques d’Equitat i Corresponsabilitat posen a l’abast d’entitats i empreses per fomentar l’elaboració de plans d’igualtat.

En totes les exposicions realitzades durant la presentació hi ha hagut coincidència en la necessitat d’un treball conjunt per part de les administracions, la ciutadania i les empreses per assolir una igualtat realment efectiva.  

 

Sobre l’avantprojecte de llei de paritat aprovat ahir pel Consell de Ministres

La Cecot considera que cada vegada hi ha més consciència sobre la necessitat d'assolir la igualtat en tots els àmbits, també entre les empreses, i que la normativa, tot i ser una palanca d’inici o de pretesa acceleració a vegades, no és suficient per generar canvis socials d’aquesta magnitud.

Des de la Cecot estem totalment compromesos amb el “què”, però discrepem en alguns “com”. Som partidaris de treballar per una igualtat entesa des de la riquesa de la diversitat. I una igualtat, no només des de la perspectiva de gènere, sinó des de la representació dels diferents col·lectius i sensibilitats que podem trobar a la societat en l'àmbit de la orientació sexual, raça, ideologia, religió, etc.

La diversitat dintre d'un equip professional, dintre d'una empresa, ens dotarà de millor capacitat de diagnòstic i de presa de decisions, i això és un element de competitivitat. I les empreses ho saben i, en la mesura de la seva realitat diària, van adaptant-se.

Així doncs, l’entitat valora positivament l’avantprojecte de llei de paritat en la mesura que està transposant una directiva europea i, per tant, un compromís cap a un dret fonamental com la igualtat alhora que recorda que el 98% de la nostra demografia empresarial és pime i micropime i que qualsevol normativa ha de tenir en compte la seva realitat a l’hora de ser redactada.

Oficina d'Igualtat de la Cecot va més enllà del compliment normatiu