De gener a juny, la Cecot ha ajudat més de cent trenta empreses a detectar amenaces a la seva viabilitat i preveure actuacions per la seva continuïtat mitjançant el servei HelpEmpresa

HelpEmpresa és el servei referent a Catalunya en la prevenció del tancament de petites i mitjanes empreses que es trobin en una situació́ financera difícil i que requereixen d’una intervenció́ especialitzada per evitar-ne la fallida.
  • Des de la posada en marxa del servei a finals de desembre de 2021, l’equip tècnic de HelpEmpresa ha atès un total de 688 empreses. 131 d’aquestes s’han dut a terme durant el primer semestre d’enguany.  
  • Prop del 50% de les empreses usuàries del servei son autònoms: 45% han estat empreses individuals, el 42% societats limitades, el 9% cooperatives i empreses amb altres formes jurídiques i un 4% societats anònimes.  
  • El servei compta amb un equip de divuit persones expertes en àmbits com l’estratègia, les finances o el màrqueting digital i contempla el suport d’una psicòloga amb l’objectiu d’ajudar a totes aquelles persones empresàries que, per culpa de la situació del seu negoci, han vist afectada la seva salut emocional.  

 

Al llarg del primer semestre de 2023, l’equip tècnic de HelpEmpresa ha atès a 131 empreses d’arreu del territori català i, des de la seva posada en marxa a finals de 2021, la xifra total s’eleva a 688 empreses ateses. El servei, creat per la patronal Cecot en col·laboració amb el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, és un servei dissenyat i implementat per donar resposta al convuls i constant canvi que viuen les empreses del nostre entorn, i que suposa tot un desafiament pel teixit econòmic-productiu del territori, el que provoca dificultats financeres per a moltes empreses i amenacen la seva viabilitat.

Fruit d’aquesta aposta pel foment i la consolidació de la resiliència empresarials entre les pimes del territori, HelpEmpresa vol cimentar una cultura de la prevenció, actuació i curació en el teixit econòmic-financer nacional. Prevenir la insolvència, actuar envers la mateixa i reestructurar en cas de dificultats financeres severes són els pilars que articulen aquesta iniciativa de la Patronal Cecot en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

El servei de HelpEmpresa beu de la metodologia de la xarxa europea Early Warning Europe[1], de la qual és Cecot membre fundador, i adapta les bones pràctiques europees a la casuística de l’empresa catalana. De la mà d’un equip preparat i a disposició de les empreses i dels seus col·laboradors, ha posat en marxa un servei integral d’anàlisi i diagnosi de la insolvència empresarial.

“El servei s’inicia amb un diagnòstic de la situació de l’empresa, que inclou una revisió del seu model de negoci, l’ecosistema de l’empresa i la situació econòmic-financera, entre d’altres. En base al diagnòstic realitzat, es proposa a l’empresari un dels tres itineraris següents: consolidació i creixement de la seva empresa, la reestructuració o el tancament honest i ordenat”, explica Laura Sallent Cucurella, directora d’emprenedoria i creixement empresarial de la Cecot i afegeix que, “en qualsevol dels tres itineraris, la persona empresària està sempre acompanyada per assessors especialitzats en matèries diverses com la gestió econòmica, les vendes, el màrqueting, l’estratègia i el model de negoci o la psicologia, entre d’altres”.

El Servei de HelpEmpresa ha assessorat a un total de 688 empreses des de finals de l’any 2021 fins al juny de 2023, de tots els sectors i d’arreu del territori català, sense cap mena de cost pels usuaris, i específicament en el primer semestre del 2023 s’han assessorat a 131 empreses.

Els àmbits de l’administració i les finances (19,10%), estratègia i model de negoci (39,33%), comunicació i màrqueting digital (17,98%) i digitalització i transformació digital (14,61%) han estat les temàtiques amb més demanda per a les empreses a l’hora d’aplicar millores i solucions de futur.

Pel que fa al conjunt d’empreses ateses des de l’inici del servei, els àmbits d’estratègia i model de negoci (33%), administració i finances (29%), comunicació i màrqueting digital (16%) i digitalització i transformació digital (8%) han estat les temàtiques amb més demanda per a les empreses a l’hora d’aplicar millores i solucions de futur.

 

L’atenció especial al col·lectiu d’autònoms

Al llarg del primer semestre de l’any, HelpEmpresa ha iniciat una atenció especial i personalitzada al col·lectiu d’autònoms. De fet, del conjunt d’empreses ateses per HelpEmpresa durant el primer semestre d’aquest any, el 45% han estat empreses individuals, el 42% societats limitades, el 9% cooperatives i empreses amb altres formes jurídiques i un 4% societats anònimes.

Que gairebé el 50% de les empreses ateses pel servei es gestionin sota el règim d’autònoms ha incentivat a la creació d’aquest vertical específic per a aquest col·lectiu, que representa més del 54% del total de les empreses amb establiments a Catalunya, segons l’IDESCAT[2] amb dades de 2022.  

Sallent argumenta que “tan important és ajudar a les societats mercantils a créixer com ajudar als empresaris i empresàries autònomes a consolidar el seu negoci, especialment quan en la figura de la persona autònoma recau tot el pes no només de la gestió del negoci, sinó i molt freqüentment l’execució tècnica de la feina a fer, la gestió online del negoci, les compres, l’estratègia de venda, la comptabilitat i totes les àrees que comprenen una empresa. La soledat de l’autònom és una dolència molt freqüent i que pot comportar seriosos problemes de supervivència, pel que des de HelpEmpresa s’ha volgut posar el focus en aquest col·lectiu per evitar-ne la fallida i acompanyar-los en tot moment”.

 

Balanç de gestió del servei HelpEmpresa durant el 2023

Perfil de les empreses ateses: un 58% de les empreses són del sector serveis

Per sectors, el 58% de les empreses que han passat pel servei de HelpEmpresa durant el 2023 han estat empreses del sector serveis, seguides per les empreses del sector comerç, que representen un 18% de les empreses ateses, el 12% han estat empreses industrials, el 7% del sector hostaler i el 4% restant son empreses del sector de la construcció, entre d’altres.  

En el conjunt de les empreses ateses des de l’inici del servei, el sector amb més volum d’empreses ha estat el sector serveis amb un 43%, seguit del sector comerç amb un 30%, així com un 12% del sector industrial, un 11% del sector hostaler i el 4% restant són empreses del sector construcció entre d’altres.  

Pel què fa al número de persones treballadores de les empreses que han passat pel servei de HelpEmpresa durant el 2023, el 37% de les empreses ateses no tenien cap persona treballadora contractada, el 19% en tenien entre 1 i 2, el 25% en tenien entre 3 i 5 i el 19% en tenien més de 6 persones contractades.  

En el conjunt de les empreses ateses des de l’inici del servei, el 42% no tenen cap persona contractada, seguit d’un 25% d’empreses que tenen entre 1 i 2 treballadors, un 20% d’empreses amb entre 3 i 5 treballadors, i finalitzant amb un 13% de negocis amb entre 6 i més de 10 treballadors.  

Per territori, el gran gruix d’empreses que van passar per les mans de HelpEmpresa durant el 2023 eren de la província de Barcelona (90%) seguit de les províncies de Lleida (4%), Girona (3%) i Tarragona (3%).  

En el conjunt de les empreses ateses des de l’inici del servei, el 84% del gruix d’empreses es troba ubicada a la província de Barcelona, seguit d’un 7% a la província de Lleida, d’un 5% de la província de Girona i d’un 4% de la província de Tarragona.  

I, finalment, la distribució de les persones empresàries, que han passat pel servei de HelpEmpresa durant el 2023, en funció de l’edat es concreta en el 57% de persones entre 50 i 60 anys, representant la franja d’edat amb la quantitat més gran de persones ateses, seguida de la franja de menys de 40 amb un 27%, el 11% tenien entre 40 i 50, i l’altre 5% més de 60.  

En el conjunt de les empreses ateses des de l’inici del servei, la distribució de les persones empresàries en funció de l’edat es concreta en el 33% de persones entre 50 i 60 anys, representant la franja d’edat amb la quantitat més gran de persones ateses, seguida de la franja d’entre 40 i 50 anys amb un 30%, el 21% tenen menys de 40 anys, i l’altre 17% més de 60.

 

Un cas real

L’empresa WIN Fitness  és centre boutique d’entrenament personal i de grups reduïts de fins a 5 persones, que fa servir un mètode propi basat en l’entrenament funcional. El sistema se centra en els tres pilars de l’entrenament: força, resistència cardiovascular i mobilitat. Les sessions s’adapten a les necessitats de les persones, potenciant cada pilar en funció de la casuística concreta, individualitzant al màxim cada entrenament.  

A inicis d’aquest exercici 2023, el propietari es va posar en contacte amb el servei de HelpEmpresa, per encetar un procés de consolidació i creixement. A la sessió inicial d’anàlisi i diagnosi de la situació del negoci, els consultors i el propi empresari van detectar que “necessitava assessorament en aquests aspectes perquè em calia potenciar el meu negoci. M’ha estat molt útil per poder organitzar-me, planificar-me i consolidar el creixement del meu negoci”.  

La visió del servei rebut a data de finalització del projecte ha estat molt positiva per part de l’usuari, en tant reconeix que “és molt difícil trobar professionals que realment t’ofereixin un bon servei i et formin en aquells aspectes que conformen els teu àmbit d’expertesa. El servei de HelpEmpresa m’ha permès avançar molt i donar un bon impuls al meu negoci, sobretot, en aquests dos àmbits treballats. […]Tan de bo hagués tingut aquesta ajuda fa un parell d’anys o des de l’inici del meu negoci.”

 

Un equip de divuit persones expertes en diverses àrees d’assessorament

HelpEmpresa disposa, actualment, d’un equip format per divuit persones expertes en diverses àrees que ofereixen, sense cap cost, assessorament i acompanyament a les empreses que s’inscriuen al servei.

Algunes d’aquestes àrees són les de finançament, estratègia empresarial, fiscal, laboral, vendes, màrqueting i xarxes socials, transformació digital, comerç exterior, consum energètic, gestió econòmica o millora de processos. També cal destacar que HelpEmpresa disposa d’una psicòloga en el seu equip amb l’objectiu d’ajudar a totes aquelles persones empresàries que, per la situació del seu negoci, han vist afectada la seva salut emocional.

 

Una xarxa d’entitats col·laboradores cada vegada més gran

Ja són un total de 17 les entitats i associacions d’àmbit empresarial que han decidit adherir-se al servei de HelpEmpresa amb l’objectiu d’ajudar a les empreses del a conèixer els seus àmbits de millora i, a la vegada, poder-los donar eines per ser més fortes i resilients.

La directora del servei, considera que les xifres aconseguides durant el 2022 i el primer semestre del 2023 “demostren que aquest servei, que es va posar en marxa arran de l’experiència prèvia de la patronal Cecot en la construcció de la xarxa Europea Early Warning Europe i  la crisi generada per la COVID-19, continua sent, a dia d’avui, més necessari que mai”. Per Sallent, “les xifres projecten que estem a prop d’atendre dues empreses al dia. El servei s’alinea amb l’eix estratègic de la Cecot de salvaguardar el teixit empresarial català i els llocs de treball vinculats. És el propòsit que ja segueix el servei de Reempresa en la cessió de negocis i que ara perseguim per la via de mecanismes d’alerta primerenca. Salvaguardar les empreses és un impacte positiu directe per tota la societat.”

 

Metodologia Early Warning Europe

El servei HelpEmpresa es basa en la metodologia Early Warning Europe, desenvolupada per una xarxa d’entitats europees que han col·laborat en l’establiment de mecanismes d’alerta primerenca a diversos països europeus com Polònia, Itàlia i Grècia, donant suport a 3.500 empreses en situació de crisi entre el 2017 i el 2019. La metodologia Early Warning posa el focus en els mecanismes de detecció i alerta primerenca de la insolvència empresarial amb l’objectiu que les empreses puguin avançar-se a dificultats futures. La Cecot és l’únic agent a Catalunya autoritzat per aplicar aquesta metodologia europea d’alerta primerenca, que s’hauria d’aplicar a totes les empreses en funcionament per detectar d’avançat problemes futurs encara no aflorats i actuar de manera preventiva abans de que el problema sigui manifest i més difícil de gestionar.

Per al president de la Cecot, Xavier Panés, “tan necessari és impulsar la creació d’empreses, com recolzar la transmissió empresarial, com prevenir el tancament de pimes que es trobin en una situació financera difícil i que requereixi d’una intervenció especialitzada per evitar-ne la fallida, i aquest darrer és el propòsit del servei HelpEmpresa”.

 

Sobre el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial

Mitjançant el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial, la Cecot ofereix assessorament a les persones emprenedores i empresàries a través de les diferents àrees de treball:

  • Creació d’empreses: les persones emprenedores poden rebre assessorament i acompanyament en totes les fases de la creació de la seva empresa. A més, al ser punt PAE, també s’ocupen dels tràmits d’alta.
  • Transmissió empresarial a través del Reempresa.
  • Consolidació i creixement mitjançant l’acompanyament a les persones emprenedores i empresàries en el procés de consolidar la seva empresa i fer-la créixer, a través d’assessorament especialitzat i actuacions formatives. En els casos on l’empresa té problemes de viabilitat, s’ofereix acompanyament en el procés de reestructuració o tancament honest i ordenat mitjançant el HelpEmpresa.
  • Oficina de finançament.

[1] Early Warning Europe https://www.earlywarningeurope.eu/

[2] IDESCAT Empreses a 1 de gener de 2022. https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15950