La Cecot reclama al Govern mesures concretes per descarbonitzar l’economia

La patronal catalana fa una crida a les empreses per instal·lar sistemes de generació d’energies renovables.

Entre el 20 i el 27 de setembre s’estan realitzant arreu del món protestes per visibilitzar la situació d’emergència climàtica i per demanar als governs accions compromeses contra el canvi climàtic. Les mobilitzacions es fan coincidint amb la Cimera sobre l’Acció Climàtica de l’ONU a Nova York que es va realitzar el 23 de setembre. Aquest divendres, Barcelona serà l’escenari d’una manifestació que es pretén multitudinària convocada per les organitzacions internacionals Fridays for future i Extinction Rebellion. Moviments estudiantils liderats per adolescents que consideren que queda poc temps per prendre les mesures necessàries que frenin l’escalfament global.

La Cecot considera que vivim realment una situació d’emergència climàtica tal i com  ho demostren les evidències científiques i que mostren un futur incert, que pot esdevenir irreversible, si no prenem mesures urgents i globals. El passat mes de maig, la Generalitat va declarar formalment l’emergència climàtica, unint-se a altres governs d’arreu del món i es va plantejar  l’assoliment de diferents compromisos per lluitar contra el canvi climàtic.

Aquesta declaració s’emmarca dins del conjunt de mesures que es desprenen de l’Acord de París. En 2015, 175 països van signar l'Acord de París sobre canvi climàtic i es van fixar com a objectiu que l'augment de la temperatura mitjana global no superi els 2°C per sobre dels nivells preindustrials, i continuar els esforços per limitar l’augment de temperatura a menys d'1,5°C per sobre dels nivells preindustrials. Amb aquest increment de temperatura es considera que es poden reduir significativament els riscos i els impactes sobre el canvi climàtic. Amb l’objectiu de complir l’acord de París, la Unió Europea es va marcar la fita d’assolir la descarbonització del mercat el 2050 i per tal d’arribar a questa xifra es va proposar per al 2030 reduir el 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte el 1990; també es va marcar l’objectiu d’aconseguir que el 32% del consum d’energia sigui energia renovable i augmentar l’eficiència energètica un 32,5%.

Però, assolir aquests objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle no és pas fàcil, sobretot si tenim en compte que el 59% del total de les emissions provenen de la indústria i del transport. Dos sectors fonamentals en la creació de llocs de treball i generació de riquesa al nostre país. Hem de tenir en compte que el 2017 el percentatge d’electricitat obtinguda de fonts d’energies renovables a Catalunya era el 16,4% i a la Unió Europea el 29,6%. Per altra banda el 2016, el percentatge de consum d'energia renovable sobre el consum energètic final brut a Catalunya era del 8,2% i a la Unió Europea del 17%. Així doncs, l’esforç que ha de fer Catalunya per assolir la descarbonització de l’electricitat és molt superior a la mitjana dels països de la UE. La qüestió doncs, és plantejar-nos com preveiem fer els canvis necessaris perquè la indústria i el transport puguin descarbonitzar els seus processos i contribuir a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle d’acord amb els objectius de l’Acord de París i de l’Estratègia Energètica de la UE. I fer-ho, a més, sense perdre competitivitat i mantenint els nivells actuals d’activitat per garantir l’ocupació i el progrés econòmic de Catalunya. Cal tenir present que la transició energètica a Catalunya requerirà de més de 15.000M€ de nova inversió directa fins el 2030, xifra que s’afegeix als 8.000M€ anuals que giren els sectors elèctric, gas i derivats del petroli a Catalunya.

Des de la Cecot, compromesos amb les pimes i preocupats per la situació d’emergència climàtica, apostem per la descarbonització de l’economia i considerem que és necessària la implicació de l’Administració a través d’incentius fiscals i ajuts econòmics que permetin a les empreses fer la transició energètica. Som conscients que les empreses han de canviar el paradigma del model productiu i entrar en un model sostenible de producció. Avui dia, la generació d’energia renovable per les empreses ja és una alternativa real que permet amortitzacions ràpides. Altres qüestions com la substitució de les flotes requerirà una aposta decidida del govern espanyol amb plans renoves per substituir els vehicles de combustió per vehicles elèctrics o híbrids.

Som conscients que tard d’hora el context normatiu per fer front al canvi climàtic pot esdevenir molt advers per a l’activitat econòmica. Recentment, hem vist el paquet de mesures que implementarà Barcelona a partir del proper any per limitar l’accés dels vehicles més contaminants a la ciutat. També, dins l’estratègia de la UE, s’emplaça a totes les ciutats de més de 50.000 habitants a crear zones de baixes emissions abans de 2023. Igualment, en un comunicat de premsa de la setmana passada, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic anunciava la voluntat del Govern de presentar en sis mesos una proposta de llei de fiscalitat climàtica sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de determinades activitats econòmiques, amb l’objectiu de crear un impost a les activitats que generen més emissions.

Però, se’ns dubte, la millor manera d’actuar no és la via coercitiva i la Cecot aposta per cercar línies de col·laboració publicoprivada on els agents socials podrien tenir un rol determinant en descarbonització de l’economia. L’estratègia Energètica de la UE s’ha marcat com objectiu per al 2030 aconseguir que el 32% del consum d’energia provingui de fonts renovables, així com augmentar l’eficiència energètica un 32,5%. Si tenim en compte que el 2016 el consum d’energia renovables a Catalunya era del 8% i al 2030 ha de ser del 32%, això vol dir que ha d’augmentar 24 punts en 24 anys. Nou punts per sobre de la mitjana europea. Un repte difícil d’aconseguir si no es crea un pla de descarbonització en el que estigui representat el sector econòmic i es puguin pactar les mesures i els costos de la transició. En aquest sentit, apostem per un sistema de governança basat en una aliança entre el sector públic, la ciutadania, els agents econòmics, el món científic i l’acadèmic i que tingui per objectius canviar el model energètic, descarbonitzar l’economia i establir un preu de l’energia competitiu.

El Govern català preveu, en el termini de tres mesos, presentar al Parlament una proposta de Decret Llei per fer front a l’emergència climàtica i establir i avançar en l’assoliment dels objectius de la Llei del canvi climàtic, amb especial atenció a la promoció de les energies renovables, l’autoconsum i l’energia distribuïda. La Cecot considera aquests aspectes indispensables per garantir un mercat propi d’energia renovable, no depenent d’altres operadors i basat en un model de generació descentralitzada. En aquest sentit, està cercant la col·laboració de diferents municipis per posar en marxa un programa per generar energia renovable a través dels polígons d’activitat econòmica. La cooperació entre administracions i els diferents actors socials, les bonificacions fiscals a les empreses i els ajuts per a la descarbonització de l’economia han de configurar el full de ruta per assolir els objectius de l’Acord de París.