La Cecot demana reactivar l’àmbit de les infraestructures mitjançant declaracions responsables i reduint el temps de gestió dels tràmits administratius

Les empreses i professionals de l’àmbit de la construcció i les infraestructures associats a la Cecot demanen poder mobilitzar recursos públics però també els privats que estan pendents de validacions administratives per tal de reactivar l’activitat i reincorporar personal a la feina.
  • La Cecot proposa recolzar els facultatius del sector com ara arquitectes o enginyeries tècniques perquè mitjançant declaracions responsables signades per ells i per les propietats es pugui accelerar l’execució de projectes.
  • Una proposta concreta passaria perquè qualsevol llicència sol·licitada juntament amb tots els informes necessaris (bombers, carreteres, protecció civil, ACA, etc.) hauria d’estar aprovada o denegada en un termini màxim de dos mesos.  

La Cecot considera necessari que el Govern desenvolupi un pla urgent de reactivació i dinamització econòmica que transcorri paral·lel i amb interdependències amb al pla de desconfinament previst per al 10 de maig, tal i com ha estan realitzant altres països europeus.

Aquest pla de reactivació econòmica hauria de contemplar les demandes que la Cecot ja ha realitzat per facilitar la liquiditat a les empreses, com ara la suspensió d’impostos, quotes a la seguretat social o reclamar el pagament accelerat de les factures pendents que té l’administració amb les empreses. En aquest mateix sentit, l’administració també té al seu abast una via directa de reactivació d’una part de l’economia; la que fa referència a l’àmbit d’infraestructures. Si l’administració activa la revisió dels procediments d’adjudicacions de contractes i licitacions públiques així com els processos i expedients de llicències d’obres facilitaria que el sector comencés a treballar amb certa celeritat i un impacte directe sobre l’ocupació a curt termini.

Part de les empreses associades a la Cecot que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit de les infraestructures i el sector de la construcció proposen reactivar l’activitat mitjançant la realització de declaracions responsables de tècnics acreditats i de les propietats d’una banda, mentre que demanen a l’administració que redueixi els terminis de realització dels tràmits administratius en la concessió de permisos, de l’altra. En aquest segon punt, una proposta concreta passaria perquè qualsevol llicència sol·licitada juntament amb tots els informes necessaris (bombers, carreteres, protecció civil, ACA, etc.) hauria d’estar aprovada o denegada en un termini màxim de dos mesos.  L’entitat considera important poder mobilitzar gran part de recursos privats en aquest àmbit, que estan paralitzats durant els llargs períodes de tràmits administratius, per poder donar continuïtat a empreses i professionals d’aquest sector. La Cecot recorda que hi ha milers de projectes aturats a tot el territori i que donar-los la possibilitat de començar a moure’s, mitjançant les declaracions de responsabilitat de facultatius i propietat, hauria de ser un eix de reactivació més dins del pla global que defineixi el Govern.  

SERVEIS DESTACATS: