La Cecot demana al Ministeri de Treball que prorrogui el paquet de mesures extraordinàries relatives a l’àmbit laboral més enllà del 17 d’abril

Davant la prorrogació de l’Estat d’Alarma del Govern fins el 26 d’abril, l’entitat demana poder prorrogar també les mesures extraordinàries contemplades al RDL 8/2020 com l’exoneració de quotes a la SS o la flexibilització en la tramitació d’ERTOs, que deixaran de ser vigents el 17 d’abril.
  • En una carta a la Ministra de Treball la Cecot també sol·licita que es concreti el marc legal de compliment del compromís de les empreses en el manteniment de l’ocupació durant els sis mesos posteriors a un ERTO.

La Cecot ha fet arribar una carta a la Ministra de Treball i Economia social, Yolanda Díaz, per tal de sol·licitar la pròrroga de les mesures extraordinàries previstes en el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, disposició que perd vigència el proper dia 17 d’abril de 2020.

Donat que el Govern ja ha prorrogat en dues ocasions la declaració de l’Estat d’Alarma, actualment amb vigència fins el 26 d’abril, la Cecot considera imprescindible la pròrroga de les mesures extraordinàries contingudes en el Reial Decret-llei 8/2020 i insta al Govern a procedir, mitjançant la publicació de l’oportú Reial Decret-Llei abans del proper 17 d’abril, per prorrogar les mesures extraordinàries.

Entre d’altres, les mesures extraordinàries que conté aquesta disposició que fan referència a l’exoneració de quotes de cotització a la Seguretat Social; la prestació extraordinària per cessament d’activitat pels autònoms; la flexibilització en la tramitació dels expedients de regulació i les mesures extraordinàries en relació a les prestacions d’atur, són les que a criteri de la Cecot suposen un suport important tant per les empreses, com per les persones treballadores mentre duri l’Estat d’Alarma.

D’altra banda, en la mateixa carta dirigida a la Ministra Díaz, la Cecot ha sol·licitat que el Ministeri de Treball i Economia Social desenvolupi les condicions en què s’ha d’entendre complert el compromís de les empreses de mantenir l’ocupació durant els 6 mesos posteriors a l’aplicació dels expedients de regulació (ERTOs) i gaudi de les mesures extraordinàries previstes. Així com que ho faci mitjançant la publicació en el BOE d’un Ordre Ministerial on es concreti el marc legal de compliment del manteniment de l’ocupació.

Aquesta petició ve motivada perquè recentment la Direcció General de Treball  ha establert una sèrie de criteris administratius en relació al manteniment de l’ocupació que estableix la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, com a condició per a la consolidació dels beneficis que s’apliquin les empreses derivats d’aquest precepte legal.

Segons la Cecot, aquests criteris administratius expressats per la Direcció General de Treball constitueixen un autèntic desenvolupament reglamentari d’allò que estableix la Disposició Addicional Sisena, fet al marge del que disposa la Disposició Final Sèptima i, per tant, sense seguir el previst en la pròpia norma.

SERVEIS DESTACATS: