La Cecot demana al Govern de la Generalitat coherència amb l’actual context econòmic i que deixi sense efecte l’increment de l’IRPF i de l’Impost de Successions

La Cecot ja va qüestionar a finals de desembre el preacord per un increment d’impostos al projecte de Llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat argumentant la necessitat de reduir càrregues fiscals sobre el sector empresarial per evitar la pèrdua de competitivitat respecte altres comunitats com Madrid, Aragó o València.
  • Abad: “Entenem que el dèficit fiscal que pateix la Generalitat limiti la capacitat de gestió però si es vol obtenir una major recaptació també es pot aconseguir per la via d’incentivar i incrementar l’activitat econòmica, així com reduint l’economia no declarada i transformar-la en una font addicional de recursos públics”.

La Cecot considera que l’aprovació de la pujada de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre Successions i Donacions en la Llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat és una mesura desafortunada pel contingut i pel moment, i demana a la Generalitat que deixi sense efecte aquest increment. Amb l’actual situació de pandèmia i davant les dificultats econòmiques que es plantegen per a tothom ara i en els propers mesos, l’entitat creu convenient actuar amb coherència amb el context i no incrementar la pressió fiscal.

Des de la Cecot ja es va qüestionar a finals de desembre, quan tan sols era un projecte, el preacord del Govern amb el grup parlamentari d’En Comú Podem per un increment d’impostos. L’entitat entenia que el que es plantejava era un greuge comparatiu molt important pels ciutadans i les empreses de Catalunya, al límit en alguns casos d’haver de fer front a tants impostos, cal tenir en compte que Catalunya és la Comunitat Autònoma amb més impostos propis i amb tipus impositius més elevats.

Les empreses de Catalunya han de competir amb empreses d’altres territoris. L’increment d’impostos ens van fent perdre una competitivitat que avui, més que mai, és imprescindible. La Cecot no comparteix que l’única via que es potenciï per quadrar el pressupost sigui apujar impostos o de crear-ne de nous sistemàticament.

“Som perfectament conscients de que els dèficits públics als que ens enfrontarem com a conseqüència de la situació actual requeriran de més esforç tributari, però considerem que justament ara no és el moment de fer-ho”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot. Davant la necessitat i l’exigència d’aportar recursos al sistema, s’aprova una pujada que el que comporta és treure recursos per poder ajudar a la reactivació. “És important no caure demagògies en aquests moments. Si calen recursos, el que cal fer és lluitar contra el frau fiscal, contra qui realment està privant a la societat de la seva aportació, i que a més genera una competència deslleial a qui compleix amb totes les seves obligacions, i no afegir-li més pressió fiscal. L’economia no declarada és un 25% de l’activitat, potser que ens ho prenem seriosament com a societat”, diu Abad.

La Cecot creu que, en un moment on s’estan elaborant i desenvolupant “plans de reactivació” per permetre el reinici de l’activitat d’empreses i d’autònoms que durant prop de dos mesos no han pogut facturar però sí han hagut de fer front a impostos i despeses fixes, és incoherent aprovar l’entrada en vigor de l’increment de l’IRPF i de l’Impost de Successions i Donacions.  En un moment de recessió com al que ens enfrontarem en els propers mesos, l’entitat reitera al Govern que deixi sense efecte aquest increment d’impostos.

SERVEIS DESTACATS: