La Cecot demana al president de l’ICO que dirigeixi una comunicació formal a les entitats bancàries per ratificar-se com a únic avalador dels préstecs ICO oferts a empreses i autònoms pel COVID-19

L’organització empresarial demana a l’ICO clarificar les condicions dels avals, establint uns límits mínims i màxims als tipus d’interès aplicables i, especialment, que clarifiqui que no s’han de sol·licitar avals a les empreses, ja que la garantia per les entitats bancàries ja l’està donant l’Institut de Crèdit Oficial.

Quan es van anunciar les noves línies de préstecs avalades per l’ICO, la Cecot va demanar per carta a les entitats bancàries, que ajudessin les empreses en la crisi econòmica que està provocant l’impacte de la COVID-19. Més enllà que l’empresari/a pugui optar a la línia de crèdits ICO o la línia d’ICF / Avalis, la Cecot va demanar a la banca, apel·lant al seu compromís social, que aportés la confiança i el recolzament que es mereix i necessita el teixit empresarial en un entorn incert com l’actual.

Davant l’anunci de les línies de finançament de l’ICO, els autònoms i els empresaris van entendre i esperaven poder aconseguir aquests préstecs a uns tipus d’interès adequats i sense haver d’aportar garanties, ja que era l’ICO qui avalava les operacions.

En aquest sentit, la patronal proposava a les entitats financeres en la carta que els va remetre fa dues setmanes que:

  • Els tipus aplicats fossin els establerts pel mateix Govern d’Espanya per la crisi de Thomas Cook.
  • Donat a que l’ICO avalava les operacions en un 80%, no es demanessin més avals.

Ara que ja han transcorregut uns dies en què la Cecot ha atès les consultes de les empreses i autònoms associats en relació a com cobrir les necessitats de liquiditat i finançament, l’àrea d’assessorament financer ha recollit els testimonis d’empreses que ajuden a projectar una part de la realitat de les operacions que s’estan tancant. És precisament per les informacions que ens fan arribar els seus associats, que la Cecot pot afirmar el següent:

  • Algunes entitats bancàries estan utilitzant un ampli marge de tipus d’interès en l’aprovació dels préstecs, amb tipus que poden estar entre l’1% i el 7%. Més enllà d’entendre que les entitats financeres vulguin determinar el risc que volen assumir, es fa incomprensible un diferencial de tipus tan gran quan, en tots els casos, hi ha la mateixa garantia per part de l’ICO.
  • En la majoria de casos s’està sol·licitant l’aval pel valor del 100% de les operacions. Entenem que sol·licitar aquests 100% li treu tot sentit, des del punt de vista de l’empresa, als avals de l’ICO i a l’instrument de suport al teixit empresarial dissenyat pel Govern. Es suposa que els avals públics son per ajudar a les empreses.

Per aquest motiu, la Cecot s’ha adreçat al president de l’ICO, José Carlos García de Quevedo, per sol·licitar que es clarifiqui en quines condicions s’han facilitat aquests avals i si la pràctica que s’està duent a terme per part d’algunes entitats financeres es correspon amb els objectius inicials.

La Cecot entén que el plantejar la injecció de liquiditat per part del Govern d’Espanya simplement mitjançant l’aportació d’avals i que sigui el sistema financer qui, sense cap restricció, posi les condicions a aquest endeutament, ha deixat a les empreses sense la protecció ni els mitjans que necessita en aquests moments.

Davant d’aquesta situació, l’alternativa que es planteja a aquestes empreses és la de paralitzar els seus pagaments, la qual cosa la Cecot sempre ha desaconsellat als seus associats i situació  que suposa l’efecte contrari al que de segur es perseguia amb aquestes mesures.

En conseqüència, la Cecot demana rectificar, que es faciliti l’accés al finançament sense garanties per part de les empreses i que s’arbitrin altres mesures d’aportació de liquiditat com, per exemple, la moratòria en el pagament de impostos, que suposaria una opció factible que han aplicat molts altres països europeus per injectar diners al sistema.

No hi ha cap empresa que vulgui suspendre els seus pagaments, ni que vulgui tancar el seu negoci. Tothom vol poder reprendre la seva activitat, tornar a generar riquesa, mantenir els llocs de treball i fer front als seus compromisos, però necessiten de la confiança necessària per poder continuar i, en aquests moments, sentir el recolzament dels governants. 

SERVEIS DESTACATS: