La Cecot alerta que les moratòries d’impostos anteriors a l’estat d’alarma poden suposar el tancament de pimes i autònoms

Per a totes les empreses la situació s’agreujarà el mes de juliol quan, a més del venciment d’impostos també hagin d’abonar les pagues extres i les vacances.
  • L’organització empresarial demana al Govern que permeti a les empreses que tenien concedida una moratòria en el pagament d’impostos abans de l’estat d’alarma que puguin ampliar el termini i efectuar el pagament de manera esglaonada a partir d’octubre per reduir tensions de tresoreria.
  • La situació econòmica continua sent igual o pitjor a la que es va declarar el mes de març i la propera setmana les empreses que van demanar suspensió de pagaments abans de l’estat d’alarma es trobaran que hauran de fer front mínim a tres venciments impositius de cop, el d’abril, el de maig i el de juny.
  • Per a totes les empreses la situació s’agreujarà el mes de juliol quan, a més del venciment d’impostos també hagin d’abonar les pagues extres i les vacances.

 

La propera setmana, concretament el 5 de juny, les empreses que tenien aplaçaments concedits amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d’efectuar el pagament de la quota corrent del mes de juny més les que es van suspendre d'abril i maig. Tenint en compte que aquestes son petites empreses i autònoms que ja havien demanat la suspensió de pagament d’impostos abans de declarar-se l’estat d’alarma, el tancament de l’activitat entre març i maig els ha suposat una davallada de tresoreria que fa que no puguin fer front a les seves obligacions fiscals en aquests moments. De moment no s'ha resolt la situació que va provocar les moratòries i no té sentit exigir ara els pagaments com si fóssim ja en una situació de normalitat.

“Estem a juny i la situació econòmica continua sent igual o pitjor que quan es va declarar l’estat d’alarma el mes de març”, exposa el president de la Cecot, Antoni Abad, “la petició que ja vam fer al Govern el mes d’abril de permetre la moratòria dels pagaments fins a finals d’any per totes les empreses afectades per la COVDID-19, es fa més necessària per les empreses amb moratòries concedides abans del mes de març, davant els dos mesos de calendari contributiu al que haurem de fer front. És per això que tornem a proposar que tots els aplaçaments es suspenguin i es comencin a cobrar de forma mensual a partir d’octubre, com a mínim, i amb possibilitat d’allargar el calendari durant el 2021”.

La proposta de la Cecot té per objectiu facilitar la tresoreria d’autònoms i empreses qui, més enllà del venciments dels aplaçaments d’impostos d’abril i maig i el venciment de juny, també hauran de preveure fer front a les pagues extres i les vacances del mes de juliol.  La Cecot creu que és un llistó molt alt per gran part del teixit productiu en l’actual context econòmic, caracteritzat per l’aturada de l’activitat empresarial i el descens generalitzat de la facturació i tendent a zero a molts dels sectors de les activitats no essencials.

La Cecot insisteix que les empreses i autònoms associats a l’entitat tenen molt present que la contribució mitjançant el pagament d’impostos és un deure i una obligació per al manteniment de la societat del benestar que desitgem. Tenint en compte aquest compromís, es fa necessària l'aplicació de polítiques fiscals per part del Govern que puguin ajudar al fet que el teixit empresarial capegi la caiguda d'activitat, o la inactivitat en alguns sectors, durant el temps d'Estat d'Alarma.

Entre les propostes realitzades per la Cecot per a pal·liar la caiguda de l'activitat, la reducció de la facturació i poder equilibrar els costos fixos per a mantenir l'activitat amb posterioritat a la COVID-19, es troben les de:

  • Posposar fins a finals d'any el pagament de tots els impostos i la suspensió d'haver de fer les autoliquidacions i declaracions fiscals (o almenys el seu ingrés).
  • Retornar els impostos que l'Estat ha anat ingressant en els últims sis mesos, havent de retornar-se durant els 18 mesos següents.
  • No generar cap sanció ni recàrrec per aquells contribuents que no van poder fer efectiu els pagaments dels seus impostos, en molts casos perquè els crèdits no havien fluït a temps. 

SERVEIS DESTACATS: