L’ICF, Avalis i la Cecot signen un conveni per promoure el finançament de projectes de transició energètica

L’objectiu de l’acord de col·laboració és promoure i impulsar la transició energètica de les empreses a través del finançament que l’ICF i Avalis posen a disposició del teixit empresarial català.
  • L’Oficina de Renovables de la Cecot farà de nexe entre les empreses, l’ICF i la societat de garantia reciproca amb l’objectiu d’assessorar-les sobre les diferents solucions de finançament que tenen al seu abast per dur a terme projectes d’inversió d’eficiència energètica i d’autoconsum d’energia elèctrica fotovoltaica.

L’Institut Català de Finances (ICF), la societat de garantia recíproca Avalis de Catalunya i la patronal empresarial Cecot han signat un conveni de col·laboració per promoure i impulsar projectes d’inversió en eficiència energètica i d’autoconsum d’energia fotovoltaica de les pimes catalanes.

L’acord de col·laboració busca promoure i impulsar la transició energètica de les empreses d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits a l’agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest sentit, les tres entitats es comprometen a col·laborar per participar en la prestació de suport conjunt que millori les probabilitats d’èxit dels projectes d’inversió vinculats a la transició energètica.

En concret, l’Oficina de Renovables de la Cecot, un projecte públic privat de referència per promoure i impulsar la transició energètica entre les empreses, oferirà a les pimes catalanes un servei d’assessorament integral, mentre que l’ICF i Avalis, proveiran dels productes financers més adequats en funció de les seves necessitats.

En aquest sentit, l’ICF i Avalis van posar en marxar la setmana passada la línia de finançament “ICF Avalis Verd” per finançar projectes d’inversió respectuosos amb el medi ambient, com ara els vinculats a l’eficiència energètica. Els préstecs oscil·len entre els 25.000€ i 500.000€ i compten amb un termini de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys. Els destinataris d'aquesta línia, dotada amb 60 milions d'euros, són pimes amb seu social o operativa a Catalunya, preferentment de 10 a 250 treballadors, que promoguin inversions en projectes d'eficiència energètica i d'autoconsum d'energia fotovoltaica o renovable, de reciclatge o de tractament de residus, així com altres iniciatives respectuoses amb el medi ambient.

Durant l’acte de signatura, celebrat a la seu de l’ICF, el conseller delegat de l’entitat financera pública, Josep-Ramón Sanromà, ha afirmat que “aquest tipus d’aliances incrementen les possibilitats de les pimes de dur a terme projectes sostenibles amb més garanties d’èxit. Com a entitat financera pública, contribuir a l’impuls d’aquest tipus de projectes és essencial per assolir el nostre objectiu: el creixement sostenible de l’economia catalana”.

Per la seva banda, el conseller delegat d’Avalis de Catalunya, Josep Lores, destaca que la garantia d’Avalis “posa de manifest la voluntat de la societat de col·laborar amb les pimes per assolir una transició energètica el més ràpidament possible”.

“Creiem que aquesta col·laboració amb l’ICF i Avalis ens permetrà ajudar a les empreses catalanes en el seu camí de la transició energètica, que puguin fer front als reptes i l’impacte del canvi climàtic i, finalment, a contribuir en la descarbonització de l’activitat empresarial; un objectiu que perseguim des de la nostra Oficina de Transició Energètica de la Cecot”, ha afirmat el secretari general de la patronal catalana, David Garrofé. “L’assoliment dels ODS que marca l’agenda 2030 dependrà de les aliances i el partenariat públic privat i, per tant, com organització de representació empresarial no només ens sentim interpel·lats a contribuir sinó que l’establiment d’aliances com la d’avui formen part del nostre ADN fundacional”, ha afegit Garrofé.

El conveni també contempla la celebració de sessions i actes de divulgació sobre les solucions de finançament de l’ICF i Avalis, així com la identificació de projectes susceptibles de recolzament financer per totes tres entitats.

Sobre l'ICF
L'ICF és l'entitat financera pública de Catalunya. Té com a missió principal promoure el finançament de la comunitat empresarial a Catalunya per tal de contribuir al creixement, la innovació i la sostenibilitat de l'economia catalana. L'ICF actua com a complement del sector privat oferint una àmplia gamma de solucions de finançament centrades en préstecs, garanties i inversió en capital risc. Des del 2014 és membre de l'Associació Europea de Bancs Públics (EAPB), que agrupa gran part dels bancs i les entitats financeres públiques que operen a Europa.

Sobre Avalis de Catalunya
La missió d’Avalis de Catalunya S.G.R., entitat sense ànim de lucre, és facilitar l’accés al crèdit a pimes i autònoms amb activitat a Catalunya, a més d’afavorir les condiciones de finançament mitjançant la prestació d’avals davant d’entitats financeres i de l’ICF. Tant mateix, facilita la licitació i execució de concursos públics.
Entre els socis protectors d’Avalis de Catalunya figuren la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de Finances, patronals empresarials com Foment de Treball i la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, així com la pràctica totalitat de les entitats financeres que operen a Catalunya.

Sobre la Cecot
La Cecot és una associació empresarial multisectorial constituïda per promoure i defensar èticament els interessos de les empreses catalanes, oferint un servei innovador i d’actualitat en resposta a les seves necessitats d’acord amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn. L'àmbit d'influència i d'actuació de la Cecot li ve determinat pels col·lectius empresarials que integra o estan vinculats, la major part d'ells operen dins del territori català, amb especial èmfasi al Vallès on s’ubica un dels pols industrials i manufacturers més important del sud d’Europa.