Cecot Formació aconsegueix la inserció laboral del 40% de joves del SINGULARS o l’INTEGRALS i que un 12% reprengui els estudis

Els programes s’han centrat en formar perfils com torners, soldadors, auxiliars de magatzem o recepcionista amb eines TIC i idiomes per afavorir la inserció laboral dels joves en sectors amb manca de professionals qualificats.
  • Una selecció final de 60 joves, entre 80 aspirants, s’ha beneficiat dels programes Singulars o Integrals desenvolupats per Cecot Formació en el marc del programa de Garantia Juvenil.
  • El Servei d’Ocupació de Catalunya ha impulsat aquests programes amb l’objectiu de reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals dels joves en situació d’atur per afavorir la seva inserció laboral o bé el retorn al sistema educatiu.

 

Cecot Formació ha donat per finalitzats els dos programes de Garantia Juvenil, “Joves amb Ofici” dins el marc dels programes SINGULARS i “Joves pel futur” dins el marc dels projectes INTEGRALS, que han comptat amb el finançament del Fons Social Europeu. Aquests programes s’han desenvolupat durant el 2017 i hi ha participat un total de 60 joves, 30 per programa, després d’una selecció inicial de 80 persones interessades.

El perfil dels participants ha estat el de joves d’entre 16 i 29 anys, inscrits al registre de Garantia Juvenil i que constaven com a demandants d’ocupació no ocupats a les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El punt en comú dels dos programes ha estat l’orientació i acompanyament individualitzat dels joves des del mateix moment de la posada en marxa d’aquests i, en paral·lel, l’activació de les tasques de prospecció d’empreses per part del personal tècnic de Cecot formació, també des de l’inici dels programes.  

Ambdós programes cobreixen una

 doble vesant: d’una banda, millorar l’ocupabilitat dels joves que estan en situació d’atur, construint amb cadascun d’ells un full de ruta personalitzat, i dotant-los d’una formació professionalitzadora a mida i lligada al lloc de treball i, d’altra banda, cobrir la necessitat de professionals que tenen actualment les empreses dels sector de la fabricació mecànica i soldadura, de la logística i de l’atenció al client amb dificultats per a resoldre el relleu generacional dels oficis, alhora que es mitiga l’atur juvenil de la comarca.     

Cecot Formació és una entitat en contacte permanent amb el teixit empresarial del sector del metall de Vallès Occidental i coneixent de primera mà algunes de les seves dificultats, com per exemple la de trobar nous perfils laborals, sobretot en la població jove, han capacitat, professionalitzat i format nois i noies joves en l’ofici de torner amb soldadura.                    

Tot i que l’objectiu del SINGULARS i de l’INTEGRALS ha estat la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu d’aquests joves, cada programa ha seguit un itinerari formatiu diferent:

 

Itinerari i resultats del SINGULARS

El projecte ha constat de 4 fases que han combinat 3 actuacions diferents, d’aquesta manera es crea un itinerari personalitzat per a cada participant.

A la primera fase, aquests joves van treballar amb una eina elaborada específicament per aquest projecte per definir el perfil competencial dels nois/es i que consisteix en un qüestionari online de motivacions, interessos, aptituds i actituds que defineixen les seves competències. 

La segona fase és la de tutorització. Aquesta inclou actuacions d’assessorament  individualitzat i orientació professional que s’estan portant a terme durant tot el programa. Es tracta d’una fase transversal.

La tercera  fase és la de de formació professionalitzadora a mida i en emprenedoria. Per tal de reforçar les competències professionals dels joves s’ha fet una formació teoricopràctica de torn-fresa i soldadura, un mòdul de prevenció de riscos laborals i un altre d’emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora de tot aquest col·lectiu.

En el mes de desembre es va finalitzar la quarta etapa del programa que ha estat la  d’Ocupació. En aquesta última fase del programa s’ha ofert informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació als participants i s’ha continuat fent prospecció d’empreses,  fase en la que s’han ofert els perfils dels joves per a què les empreses del sector poguessin contractar-los i a l’hora beneficiar-se de les ajudes que ofereix la Garantia Juvenil per la seva contractació.

La valoració del programa ha estat molt positiva i la formació a mida en temes de mecànica bàsica ha estat molt adequada per poder oferir perfils de nois aprenents en l’ofici de torner o fresador. A la fi del programa, s’ha aconseguit el percentatge d’inserció que s’havia fixat com a objectiu del 40%. De la resta d’alumnes, 5 han retornat al sistema educatiu i actualment estan fent un Cicle formatiu de grau mig.

 

Itinerari i resultats de l’INTEGRALS

Després de la fase de selecció, la segona fase a l’INTEGRALS ha estat la de tutorització. Aquesta ha incorporat actuacions d’assessorament  individualitzat, orientació professional i elaboració del full de ruta del jove. Aquestes actuacions són transversals, de manera que s’han dut a terme durant tota la durada del projecte.

La tercera  fase ha estat la de la formació professionalitzadora. Per tal de reforçar les competències professionals dels joves s’ha realitzat una formació teoricopràctica que estava formada per dues accions formatives, un Certificat de Professionalitat d’Activitats auxiliars de magatzem i una acció formativa a mida de Recepcionista amb eines tic i idiomes.

La quarta fase ha estat la d’ocupació, en la que s’ha ofert informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació als participants i s’ha fet prospecció d’empreses, fase en la que s’han ofert els perfils dels joves per a què les  empreses del territori poguessin contactar-los i a l’hora beneficiar-se de les ajudes que ofereix la Garantia Juvenil. Aquesta fase ha estat transversal i ha durat els mesos que el programa ha estat en marxa.

En aquesta segona edició del programa INTEGRALS el nombre d’alumnes que han trobat feina durant el programa i que han retornat al món educatiu ha estat més elevat que l’any anterior. A la fi del programa, s’ha aconseguit el percentatge d’inserció que s’havia fixat com a objectiu del 31%. De la resta d’alumnes, 7 han retornat al sistema educatiu i estan fent Cicles formatius de grau mig i superior.