El finançament serà un factor clau per garantir les transformacions necessàries a l’activitat d’autònoms i pimes durant el 2023

Alba: “Estem immersos en un procés de canvi de paradigma financer i les empreses i autònoms necessitaran trobar finançament per dur a terme els seus projectes, ja siguin de transformació digital com de transició energètica, per posar dos exemples. És en aquest context que a la Cecot hem posat en marxa una Oficina de Finançament amb el propòsit d’imprimir celeritat a aquestes transformacions”.
  • La nova Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions orienta i acompanya les empreses tant en els processos de captació de nous fons, com en l’optimització dels instruments o línies de finançament que les empreses ja disposin actualment.  
  • Àlex d’Espona, qui ha estat director executiu de la xarxa de Business Angels Network Catalunya els darrers tretze anys, assumeix el repte de dirigir i coordinar aquesta nova Oficina de Finançament de la Cecot.  

 

La Cecot ha posat en marxa una Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions per empreses amb el propòsit d’acompanyar els autònoms i les pimes en qualsevol de les etapes, dins del cicle vital de l’empresa, en què es trobin a cada moment. “Ja sigui una persona que vol crear una empresa, ja sigui perquè una empresa vol posar en marxa una nova línia de negoci, ja sigui per implementar un projecte de digitalització o de transició energètica, o bé per consolidar l’activitat o fer-la créixer, el valor que aporta l’equip tècnic de l’Oficina és la celeritat tant en la diagnosi, com en la proposta del pla personalitzat d’alternatives i solucions”, explica el director de l’Oficina, Àlex d’Espona. Aquesta ràpida resposta és, en part, fruit de la centralització de serveis que ja s’estaven prestant des de la Cecot i de la coordinació estreta d’un equip tècnic i de professionals amb molts anys d’experiència en l’àmbit del finançament empresarial. “Una experiència acumulada que aquest any continuarà vetllant per la capacitat financera d’autònoms i pimes, ja que una part important es troben en una situació on conflueixen l’haver de retornar els préstecs ICO per la Covid19, els increments de costos de l’energia i una situació d’inflació que, molt probablement no millorarà fins a la segona meitat de l’any”.

Assessorar en finançament o informar i tramitar ajuts o subvencions empresarials no és una tasca nova a la patronal. “De fet, l’assessorament financer i fiscal, juntament amb el laboral, és un dels eslavons vertebradors del servei de la Cecot fins i tot des d’abans de la seva constitució com a confederació multisectorial”, exposa el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, “però el que sí hem fet ara, amb la creació d’una Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions és generar un marc on centralitzar tota la gestió dels serveis que estàvem oferint des de diferents departaments de la casa i organitzar-la de manera que agiliti i faciliti la prestació del servei en funció de l’etapa vital de cada empresa i de les necessitats a cada moment”.

El paradigma financer ha canviat i l’increment del nombre i del tipus de fons de finançament dels darrers anys proporcionen a les empreses un ampli ventall d’oferta que, si bé és una oportunitat per elles, també cal d’una anàlisi prèvia per escollir aquella o aquelles fons o instruments que més s’adeqüin a la finalitat o l’objectiu que es necessita finançar. L’entitat comença estructurant l’oferta del servei de finançament amb un conjunt de solucions actualment operatives, amb casos d’èxit ja vigents, i sota quatre eixos vertebradors: instruments privats de finançament, instruments públics de finançament, instruments tradicionals i solucions innovadores. A més, l’equip tècnic també ofereix assessorament per se, sense vincular-lo a una solució concreta.

“Insisteixo que aquest és el valor de la nostra Oficina de Finançament, el fet d’assessorar, orientar i ajudar a aconseguir el finançament que més s’adapti a les necessitats de cada empresa en un breu termini de temps, ja siguin microcrèdits, eurocrèdits, ajuts, subvencions...”, reitera d’Espona per concloure que “l’Oficina és un mecanisme d’impuls als autònoms i empreses perquè puguin dur a terme les transformacions que necessiten per consolidar i incrementar la seva activitat”.

En la primera setmana de funcionament, l’Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions de la Cecot ja ha rebut més d’una vintena de sol·licituds. Instruments com préstecs no bancaris per empreses amb fons europeus, ENISA, microcrèdits i ajuts i subvencions en general, engloben la majoria de consultes.

Accediu al web de l’Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions.

 

Àlex d’Espona assumeix el repte de dirigir l’Oficina de Finançament de la Cecot

L’Àlex d’Espona és enginyer Superior de Telecomunicacions per la UPC i MBA per ESADE Business School i ha estat tretze anys vinculat a la Cecot, com a director executiu de la Xarxa BANC, Business Angels Network Catalunya i formador en l’àmbit de l’emprenedoria i el finançament amb la European Business Angel Network. Sota la seva direcció, la Xarxa BANC ha contribuït a mobilitzar prop més de 18 M€, per a start ups i projectes emprenedors - ja sigui com aportacions de capital privat, ja sigui com a instruments de suport al finançament de la innovació.

Prèviament, Àlex d’Espona també va treballar com consultor estratègic i com enginyer en empreses com CFC Consulting, Accenture o Alcatel-Lucent.