La Cecot mostra preocupació per la inexistència d’acords en matèria laboral dins dels pactes dels partits catalans per la investidura

En el context de les negociacions polítiques per la investidura, el pacte PSOE-Sumar és el qui més propostes en matèria laboral conté, concretament 22 punts que la Cecot insisteix que necessitaran el debat i el consens de les organitzacions empresarials i sindicals, per tenir en compte les necessitats i les especificitats de cada sector i territori.
  • Bosch: “el pacte PNV-PSOE també conté un acord rellevant: la modificació de l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors per tal que els convenis col·lectius d’àmbit autonòmic prevalguin sobre els d’àmbit estat en determinades ocasions. Fins i tot el pacte CC-PSOE conté polítiques d’ocupació específiques per les Canàries. Però ens sorprèn que en les negociacions de PSOE amb ERC i amb JUNTS no consti cap mesura en l’àmbit laboral, malgrat l’impacte socioeconòmic que pot tenir els pròxims anys”.

 

  • “Caldrà fer el seguiment d’aquest desplegament dins el marc del diàleg social i analitzar l’impacte que podrà tenir en les nostres empreses, les mesures que en l’àmbit de les relacions laborals i de la Seguretat Social vagi adoptant el Govern i el Parlament en aquesta legislatura”.

 

 

El passat 24 d’octubre es va presentar l'acord entre els partits polítics PSOE i SUMAR, en el marc de les negociacions per la investidura, i que té rellevància en el teixit empresarial per les seves propostes en matèria laboral i de Seguretat Social, amb un total de 22 punts. Malgrat que l’objecte de l’acord és el “d’avançar en el benestar i la justícia social, la prosperitat econòmica i la sostenibilitat mediambiental”, des de l’entitat es considera que no té en compte la realitat del teixit productiu espanyol, format majoritàriament per petites i mitjanes empreses, que necessiten adaptar-se als canvis del mercat i de la demanda.

Aquest acord entre el PSOE i SUMAR és el que conté més propostes en l’àmbit de les relacions laborals i de la Seguretat Social. En els pactes del PSOE amb les altres formacions polítiques que conformaran la majoria parlamentària en el Congrés dels Diputats, cal destacar que només el pacte amb el PNB contempla un acord rellevant en matèria laboral: la modificació de l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors per tal que els convenis col·lectius d’àmbit autonòmic prevalguin sobre els d’àmbit estatal amb determinades condicions. “En aquest cas, tal com correspon al tarannà del PNB, la proposta és molt concreta incloent-hi en l’acord el text proposat en l’acord per l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors”, explica Josep Ma Bosch, assessor laboral de la Cecot.

L’acord entre el PSOE i Coalició Canària contempla, en matèria laboral i de Seguretat Social, el manteniment de polítiques d’ocupació específiques per Canàries, tant en matèria de contractació, com de bonificacions en les quotes de Seguretat Social, així com en Formació Professional.

Finalment, cal destacar també que en els pactes entre el PSOE i ERC i el PSOE i JUNTS no es contempla cap proposta acordada en l’àmbit de les relacions laborals i de la Seguretat Social, entre aquestes formacions polítiques. “I això ens preocupa i ens sorprèn”, expressa Bosch, “perquè en matèria laboral des de les organitzacions empresarials hem compartit amb les diferents formacions polítiques amb representació al parlament i al congrés, en els darrers anys, propostes de millora que ajudin el nostre teixit productiu a guanyar en flexibilitat i poder créixer i consolidar llocs de treball. Una de les reivindicacions que més hem emfatitzat és la necessitat d’abolir l’Estatut del Treballador i crear un Codi del Treball que reguli les relacions laborals del segle XXI”. A la passada legislatura la ministra de Treball i Economia Social defensava l’oportunitat de modificar l’Estatut dels Treballadors per fer el que anomenava l’Estatut dels Treballadors del segle XXI. En el text de l’acord per la investidura fa una passa més i parla de l’Estatut del Treball del segle XXI incloent-hi en el seu àmbit, segons consta, tant els treballadors per compte aliè, com els treballadors per compte propi. “Però continua sent un Estatut, o sigui, un règim jurídic específic aplicable a determinades persones, en lloc d’un Codi del Treball, que recolliria el conjunt de normes aplicables en les relacions de treball. En el primer cas, regules per a persones i entitats i, en el segon cas, es regularia el treball i tots els agents que hi intervenen”, especifica l’assessor laboral de la Cecot. “A més, des de l’any 1980, una Disposició Final de l’Estatut dels Treballadors preveu l’elaboració d’aquest Codi del Treball, i és en aquest sentit que s’hauria de treballar”.

Tornant al pacte PSOE i SUMAR, que és el més extens, la Cecot considera que limita la capacitat de negociació col·lectiva, restringeix les possibilitats de modificació de les condicions de treball, dificulta els processos de reestructuració empresarial i augmenta la judicialització dels conflictes laborals. “És per tot això que, com ja hem reclamat en més d’una ocasió, qualsevol reforma de les relacions laborals es faci amb el consens de les organitzacions empresarials i sindicals, i que tingui en compte les necessitats i les especificitats de cada sector i territori”, insisteix Xavier Panés, president de la Cecot. La Cecot defensa un model de relacions laborals basat en la confiança, la col·laboració i la corresponsabilitat entre els agents socials, que permeti als empresaris gestionar els seus recursos humans amb flexibilitat i seguretat jurídica, i que garanteixi als treballadors una protecció social adequada i una formació contínua per a millorar la seva ocupabilitat.