Cecot amplia el seu servei d'orientació professional a persones en actiu

Martínez: “mitjançant el finançament del Consorci de formació contínua de Catalunya, a partir d’ara podrem oferir el servei d’orientació professional a persones en actiu amb l’objectiu de consolidar trajectòries professionals, fer aflorar competències no acreditades i establir plans de carrera individuals per al creixement al si de l’empresa”.
  • El servei PROJECTA’T contempla l’acompanyament tècnic a cent persones que estiguin en actiu i l’elaboració d’un itinerari personalitzat que els permeti millorar les seves competències, per adaptar-se als canvis del sector productiu en el qual desenvolupen la seva activitat professional o per promocionar-se.

 

La patronal Cecot posa en marxa un servei destinat a  l’orientació professional de persones treballadores ocupades, ampliant així l’abast del servei d’orientació laboral que ja ve desenvolupant per persones a l’atur o en cerca d’ocupació. Aquest servei, anomenat PROJECTA’T, és gratuït per a les persones que el sol·licitin perquè està 100% subvencionat pel Consorci de formació continua de Catalunya. 

D’aquesta manera, l’entitat obre la prestació dels serveis d’orientació professional a qualsevol persona de qualsevol edat, perfil o trajectòria professionals, que requereixi d’atenció personalitzada, informació, assessorament, motivació i formació per afrontar el seu futur laboral. “L’ampliació del servei a persones que actualment treballen pretén consolidar trajectòries professionals, fer aflorar competències no acreditades i establir plans de carrera individuals per al creixement al si de l’empresa”, explica Eulàlia Martínez i Puig, directora de Cecot Formació i Desenvolupament. 

El Servei d’Orientació de la Cecot possibilita, en una primera fase, una autodiagnosi per mitjà de la qual la persona podrà identificar-se i posicionar-se davant de la realitat del mercat laboral. A partir d’aquesta anàlisi, es desenvolupa un itinerari personalitzat que, per mitjà d’accions individuals o de grup, permetrà assolir els objectius professionals de la persona orientada. 

El desplegament dels itineraris inclou accions de millora de competències d’accés a l’ocupació i vinculades a les noves tecnologies, d’anàlisi del context laboral, de coneixement de canals i eines de recerca de feina, de superació dels processos de selecció o d’autoocupació, entre d’altres.

També és rellevant consignar que dins dels itineraris s’inclou un altre element clau de l’orientació: la prospecció empresarial, que dona a conèixer a les persones usuàries del servei els elements principals del mercat de treball, les seves tendències, ocupacions amb més demanda, així com també l’impuls d’estratègies de recerca de feina exitoses i d’assessorament sobre processos d’intermediació laboral.

Un conjunt d’accions que sempre van de la mà del personal tècnic de Cecot Formació i Desenvolupament a la persona usuària i que, per mitjà de trobades pactades i periòdiques, en farà seguiment i inclourà modificacions al seu itinerari sempre que sigui necessari.

L’orientació professional ha esdevingut un element clau no només per a l’accés al mercat de treball, sinó també per a la millora professional de persones ja en actiu. Així, des de l’entitat es pretén d’acompanyar les persones a prendre decisions fonamentades sobre el futur professional -feina, formació i actituds- de manera autònoma i encaminades tant a millorar la competència laboral individual com el creixement empresarial.

A la Cecot s’entén l’orientació com un procés d’acompanyament, i és per això que tant en el servei dirigit per a persones ocupades com al de persones en cerca d’ocupació aquest acompanyament s’estructura mitjançant diverses sessions de consultoria entre usuari i orientador.

Segons Martínez, “les persones treballadores han de prendre consciència de la necessitat de millorar les seves competències, per adaptar-se als canvis del sector productiu en el qual desenvolupen la seva activitat professional o promocionar-se, i per tant, necessites adaptació professional de manera continua, per millorar professionalment i per adaptar-se a les possibles transformacions del seu lloc de treball, normatives, digitals, tecnològics, mediambientals, etc.”.

Cecot Formació és una entitat en contacte permanent amb el teixit empresarial del territori i coneix de primera mà les dificultats que aquestes tenen per trobar nous perfils professionals que acompanyin el desenvolupament de l’activitat tenint en compte els constants canvis que estan experimentant les empreses els darrers anys en un context VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu). El ritme dels canvis és cada vegada més ràpid i les empreses necessiten perfils professionals capaços d’adaptar-se i, fins i tot, anticipar-se a l’impacte que tindran sobre la seva mateix activitat. “És en aquest sentit que creiem que el servei d’orientació per persones en actiu pot aportar un valor afegit tant a les persones assessorades com a les empreses on desenvolupen les seves trajectòries professionals”, conclou la directora de Cecot Formació i Desenvolupament.