Entitats empresarials catalanes demanen al president de la CNMC que en el proper canvi de tarifa elèctrica esmeni el greuge econòmic entre indústries a Espanya

Abad: “Hem reclamat al president de la CNMC que corregeixi amb urgència la discriminació tarifària de les empreses connectades fins a 25KV”.
  • Les entitats traslladen al president de la CNMC la gravetat i la indefensió de milers d'empreses catalanes i espanyoles que han estat pagant un sobre cost energètic des de l'any 2014 per una decisió política que atempta a la competència.
  • El cost anual d'aquesta situació supera els 300 milions d'euros anuals i afecta a més de 3.200 empreses radicades a Catalunya a més de d'altres en algunes CCAA.

Des de la patronal Cecot, la Confederació Catalana de la Fusta, CEDAC, Retailcat, Federació Empresarial del Metall, AEPCRO, Centre Metal·lúrgic, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, Institut Industrial de Terrassa i la Unió Empresarial Metal·lúrgica han fet arribar una carta al president de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, José Maria Marín Quemada, on li han donat a conèixer el que ja venen denunciant des de l'any 2014 arrel del Reial decret 1054/2014, les actuacions del Govern d'Espanya en relació a l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques. Un comportament que a criteri de les entitats sembla canviar d’inèrcia donat que la ministra Teresa Ribera ha restituit les funcions de la CNMC “i ara tenim una gran oportunitat de reconduir tan injusta situació i resituar els peatges elèctrics en termes de justícia i proporcionalitat”.

Per tot això i tenint en compte una revisió i canvi de tarifes en el darrer trimestre de l’any, que les entitats de representació empresarials han demanat al president de la CNMC que corregeixi de manera urgent i immediata aquesta discriminació tarifària de les empreses connectades fins a 25KV ja que la situació actual atempta directament la competència.

Des de fa anys existeix una discriminació territorial quant als costos d'electricitat que les empreses catalanes han de suportar en la seva activitat, principalment industrial, sense que s'hagi implementat cap mesura correctora per part del Govern. El cost anual d'aquesta injusta situació supera els 300 milions d'euros anuals i que afecta a més de 3.200 empreses radicades a Catalunya a més de d'altres en algunes CCAA.

A nivell mundial s'ha reconegut que apostar per la indústria és essencial per a garantir una economia competitiva, alts salaris i un model econòmic que innova i exporta. Doncs bé, Catalunya, el motor industrial espanyol, es troba amenaçada amb sobre costos i un model de competència deslleial en un mateix territori per raons discrecionals i polítiques. Antoni Abad, president de la Cecot i en representació de les entitats signants, ha explicat a Marin Quemada que “s'ha parlat molt en els recents anys de la unitat de mercat, però veient determinades pràctiques es dedueix que més enllà de bons titulars aquesta unitat reclamada només ha format part d'un discurs polític amb interessos partidistes”.

No existeix cap criteri tècnic que avali la distinció tarifària actual entre l'accés en cas de tensions d'1KV a 30 KV i les que van de 30KV a 36KV. És més, els valors unitaris fixats pel Govern per a retribuir a les distribuïdores per inversió i manteniment són els mateixos i no obstant això, fins i tot reconeixent que tenen un cost igual en inversió i manteniment, les xarxes de fins a 25 kV, utilitzades des de principis del segle XX a Catalunya estan penalitzades en més del 40% respecte a les xarxes de 30 kV i 36 kV. Per tant, el resultat de la decisió política actual suposa un model que beneficia a les empreses connectades amb tensions de 30 kV a 36 kV.

Si bé inicialment l'estructura tarifària de peatges incloïa en un mateix tram de la tarifa les tensions entre 1KV i 36 KV (RD1164/2001) posteriorment s'han anat realitzant tres modificacions en la tarifa que han tingut com a resultat una reducció el preu de peatge específicament per al tram 30KV i 36 KV, sense cap mena de justificació tècnica ni econòmica. Aquestes reduccions injustificades estan emparades pel RD 1054/2014, per l'Ordre IET/2735/2015 i la tercera pel compromís polític del Govern Popular amb el PNB que s'inclou en els actuals pressupostos.

Aquesta disfunció per no anomenar-ho càstig clamorós a un sector empresarial espanyol s'ha degut, bàsicament, a la voluntat política de l'anterior Govern de determinar el sistema tarifari espanyol prescindint dels seus organismes habilitats com la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per a proposar tarifes amb criteris d'objectivitat.

Imatge torre alta tensió