Qui Som?

Gremi de la Construcció del Vallès

El Gremi de la Construcció del Vallès és una associació empresarial creada per representar i defensar els interessos de les empreses de la construcció amb àmbit d'actuació de tot Catalunya

A l'actualitat es diu Gremi de la Construcció del Vallès i està format per 500 empreses associades essent capdavanter en tot l'estat espanyol en número d'associats.

El Gremi és una patronal de constructors que aglutina les empreses del sector. Actua com a representant dels mateixos davant els interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat.

D'altra banda, el Gremi ofereix una àmplia bateria de serveis d'informació i assessorament empresarial amb l'objectiu de millorar la seva qualitat en el treball.

El Gremi de la Construcció és membre de la patronal catalana Cecot, essent aquest membre de Foment del Treball, i estar representada per la CEOE en l’àmbit estatal, FEPIME per l’àmbit català i per UNICE i OIE en el marc internacional. També està vinculada directament amb Gestora de Runes. Web del Gremi de la Construcció del Vallés

Núria Martí
Carrer Sant Pau, 6 | 08221 Terrassa | Tel. 93 736 11 02 | gremiconstruccio@cecot.org