Cecot Home

Tècniques de venda per a persones treballadores autònomes

 

En un mercat on hi ha més oferta que demanda, vendre ha esdevingut essencial per sobreviure. Amb Montserrat Soler, assessora en vendes de la Cecot, explorarem les principals accions que ens poden aportar resultats a curt i a llarg termini.
A més, analitzarem les tècniques necessàries per a posar-les en pràctica i els hàbits per a mantenir-les en el vostre dia a dia com a persones treballadores autònomes.

Durant aquesta sessió, abordarem els següents temes:

Identificació d'oportunitats de mercat
Construcció de propostes de valor
Gestió efectiva de les relacions amb els clients
Màrqueting i promoció
Noves tecnologies
Optimització de la gestió del temps

Qui hi participarà?
Enric Rius - president d'Autcat - Organització d'Autònoms de Catalunya
Montserrat Soler - assessora en vendes a la Patronal Cecot