Cecot Home

Novetats en els permisos retribuïts després de la publicació del RDL 5/2023

 

La publicació i entrada en vigor del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, ha suposat un canvi en els permisos retribuits que ja teniem i ha significat la incorporació de dues noves figures, com són el permís per força major i el permís parental que están produint molts interrogants a les empreses en la gestiò dels recursos humans.