Cecot Home

Mitjans de pagament internacionals per a les exportacions

Informació

 

En mercats internacionals, sabem en cada moment quines seran les formes de cobrament més adequades?

En aquesta sessió es tractaran els punts següents:

- Mètodes més freqüents per a cobrir les exportacions.
- Mètodes de pagament més habituals per zones geogràfiques.
- El crèdit documentari i quan aplicar-lo. Avantatges, inconvenients, funcionament.
- La remesa documentària o CAD i quan aplicar-la. Avantatges, inconvenients i funcionament.