Cecot Home

Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica

Informació

 

Durant aquesta sessió, la Cristina Pruñonosa, gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, resumirà les principals novetats d'aquest Decret que té per objectiu accelerar la posada en marxa d'empreses i projectes estratègics.

Amb aquesta Llei, i el seu desplegament, es consolida el model de la Finestreta Única Empresarial i desenvolupa altres mesures per reduir les càrregues burocràtiques a les empreses.

Durant la sessió també s'explicaran els requisits per tal que un projecte empresarial sigui considerat estratègic. Aquest mecanisme prioritza els projectes de caràcter industrial o de serveis a la producció, amb capacitat tractora per al país, amb l'objectiu de limitar al màxim el temps de cada tràmit administratiu.