Cecot Home

La nova Llei de Contractes del Sector Públic

L’objectiu de la jornada és analitzar les principals novetats que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ha introduït en l’àmbit de la contractació administrativa. Es tractaran tots els aspectes rellevants i d’interès des d’una perspectiva eminentment pràctica per a facilitar la relació de les empreses amb les administracions públiques.