Cecot Home

BREXIT: Situació actual i preparació als diferents escenaris

Davant la imminent sortida del Regne Unit de la Unió Europea us proposem una trobada amb representants de la Cambra de Comerç Britànica a Barcelona i diferents empreses importadores i exportadores.
Debatrem sobre els diferents escenaris que es poden donar i com caldria preparar-se davant cada un d'ells.
Ordre de la sessió:

9.00 h.   Recepció d'assistents

9.15 h.   Benvinguda a càrrec de Núria Betriu, Club Cecot Internacionalització i la Cambra Britànica

9.20 h.   Anàlisi sobre els diferents escenaris que es poden donar amb membres de Cecot i la Cambra Britànica

9.50 h.   Experiències sobre les importacions i exportacions al Regne Unit i com ens podem preparas davant cada escenari possible

10.30 h. Debat i preguntes

10.40 h. Networking

11.15 h. Fi de l'acte