Actualitat

Abad destaca el pes de la conselleria d’Empresa en l’actual moment de transformació econòmica i de nous models de negoci

Abad: “estem vivint moments de gran transformació de l’economia on s’estan generant nous models de negoci. La major part d’aquests canvis són el resultat de l’impacte de la tecnologia i creiem que és necessària la cooperació entre administracions i agents econòmics i socials per definir noves estratègies que ens ajudis a gestionar el nou escenari”.
  • El president de la Cecot i la consellera d’Empresa i Coneixement han mantingut avui una trobada institucional de la que transcendit una bona sintonia a l’hora de plantejar eixos i mesures de suport a l’activitat empresarial.
  • Abad i Chacon han coincidit en assenyalar l’energia, la internacionalització i la gestió del talent com a factors crítics de la transformació econòmica.

El president i el secretari general de la Cecot, Antoni Abad i David Garrofé, s’han reunit aquest matí amb la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacon, donant continuïtat a la ronda de trobades que l’organització empresarial està mantenint amb els representants del nou Govern que tenen incidència sobre àmbits relatius a l’activitat productiva i econòmica.

La reunió amb Chacon ha tingut com objectiu l’intercanvi d’impressions sobre diferents aspectes relatius al món de l’empresa, la gestió del talent i, en gran mesura, sobre  l’impacte que la implementació i l’aplicació de les tecnologies està tenint sobre el desenvolupament de l’activitat empresarial i econòmica del nostre país.  El president de la Cecot i la consellera d’Empresa han coincidit en la conveniència de definir i consolidar models de cooperació publicoprivat que ajudin a desenvolupar polítiques i serveis globals i complementaris, seguint la tendència actual a nivell mundial.  

Com ja va fer amb el president Torra, Abad ha traslladat a la consellera d’Empresa que l’empresariat vol més participació en la pressa de decisions que afectin l’economia i el desenvolupament empresarial. “Volem implicar-nos, cooperar, coresponsabilitzar-nos i prendre decisions de manera conjunta”.  Segons Abad, “si volem continuar creixent, Catalunya s’ha de preparar per competir per atreure talent, així que hem d’elaborar una estratègia basada en criteris de qualitat i només serà factible si anem junts en la definició d’aquests models”. Un país industrial capdavanter, com ho és el nostre que suposa un 20% del PIB, necessita una mateixa visió desenvolupada des de tots i cadascun dels actors que incideixen en l’activitat. Per això cal un lideratge que amalgami però que, alhora, reforci i potenciï la gestió de cadascun d’aquests àmbits. Parlar d’indústria 4.0 o de digitalització de la indústria vol dir incloure en l’equació la formació i la gestió del talent, vol dir preveure apoderament de les plantilles per assolir nous reptes i això només passa per visions consensuades i governances compartides. “Necessitem generar talent, que cada vegada és més difícil trobar-lo, i sobre tot necessitem retenir aquest talent”, ha dit Abad a Chacon. En aquest punt, el president de la Cecot ha admès que les empreses tenen una part important de responsabilitat però també la té l’administració, i és en aquest punt que es torna a posar de manifest la coparticipació a l’hora de plantejar com poder captar talent de fora i que pugui venir per innovar, digitalitzar i internacionalitzar les petites i mitjanes empreses.

Durant les converses, els àmbits de l’energia i de la internacionalització han pres especial rellevància a l’hora de definir elements de competitivitat empresarial. “L’energia és un element clau de competitivitat per una part important de les empreses i no deixa de ser un element estratègic de competitivitat del país”, afirma Abad, “per això ens hem ofert a col·laborar activament amb la Comissió d’Energia i tractar de generar nous models de gestió energètica que puguem implementar al món productiu.”  En relació a la internacionalització, els representants també han trobat complicitats a l’hora d’afirmar que cal definir una estratègia consensuada que continuï eixamplant la base d’empreses exportadores i alhora que ajudi a consolidar processos ja iniciats d’internacionalització en les pimes i que faciliti a aquestes pimes, guanyar en dimensió per poder competir en millors condicions. I, en clau interna, tot i la bona marxa de l’economia catalana, la Cecot creu que s’ha de recuperar el ritme de dinamisme anterior i reforçar els instruments de captació de fons internacionals.

Com en la resta ocasions amb homòlegs del conseller, Abad ha reiterat la col·laboració i la implicació de la Cecot en qualsevol proposta o mesura que els departaments del nou Govern de la Generalitat vulguin desenvolupar i tinguin incidència en l’activitat empresarial.