Actualitat

DESCONFINAMENT PROGRESSIU: Barcelona, les regions metropolitanes nord i sud i Lleida avancen a la fase 2 del desconfinament

  • La ciutat de Barcelona, les regions metropolitanes nord i sud i Lleida avancen a la fase 2 del desconfinament a partir de demà 8 de juny.
  • Girona i Catalunya Central, i les àrees de gestió assistencial Penedès i el Garraf es mantindran en la fase 2, tal com ja estava previst.
  • El Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran passarien a la fase 3.
  • Tal i com es recull a l'Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, a la qual entre d'altres qüestions, s'estableixen les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Què es pot fer a les fases 2 i 3?

En la fase 3, l’última abans d’entrar a l’anomenada “nova normalitat”, desapareixen les franges horàries i per tant ja no hi haurà unes hores concretes del dia reservades a un col·lectiu determinat. Tot i això, s’hauran d’extremar les mesures de seguretat i d’higiene amb els grups vulnerables. També contempla que podran obrir els establiments i locals comercials amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda sempre i quan es limiti el seu aforament al 50%. A més, les terrasses a l’aire lliure podran obrir al 75% de la seva capacitat i estarà permès el consum a la barra sempre que es garanteixi la distància de seguretat.

L'ordre incorpora una novetat, permet la reobertura al públic de locals de discoteques i bars  d'oci nocturn  sempre que no  se superi    un  terç  del  seu  aforament  i  es compleixin  les  condicions  previstes  de seguretat i higiene.  En tot cas,  podrà procedir-se  a l'obertura  al  públic  de les     terrasses  a l'aire lliure  d'aquests  establiments en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que les terrasses d'hosteleria. Quan existís en el local un espai destinat a pista de ball o similar, el mateix  podrà  ser  utilitzat  per a instal·lar    taules  o  agrupacions  de taules,    no podent dedicar-se aquest espai al seu ús habitual.
 

Per la seva banda, en la segona fase, la limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants es limita al respecte de la franja destinada als majors de 70 anys. Es reprenen parcialment les activitats restringides en la fase 1, amb limitacions d’aforament, com ara els restaurants amb servei de taula i les grans superfícies comercials, sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives. En l'àmbit cultural, entren en funcionament els cinemes i els teatres, així com els monuments i equipaments culturals, amb el manteniment de mesures de seguretat i d'higiene. Finalment, a la possibilitat d'anar a llocs de culte i assistir a vetlles i enterraments, s'hi suma també la celebració de casaments, amb restriccions pel que fa al nombre de convidats.
 

Pròrroga de 15 dies de l'estat d'alarma
D’altra banda, s'ha publicat el RD 555/2020, el qual estableix una pròrroga establerta de l'estat d'alarma des de les 00.00 hores del dia 7 de juny de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en les disposicions que ho modifiquen, apliquen i desenvolupen.

El RD també recull que les  persones  podrem desplaçar-nos  pel territori de la província, illa o  unitat territorial que es determini a l'efecte del  procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part  del  territori  nacional  per motius    sanitaris,  laborals,  professionals  o empresarials,  de retorn al  lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o  qualsevol altra d'anàloga naturalesa. En tot cas, en  qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les  instruccions  dictades  per les autoritats sanitàries.
La superació de totes les fases previstes al Pla per a la desescalada determinarà que quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territorials

SERVEIS DESTACATS: