Actualitat

Subvenció per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE | 10 de desembre 2021 fins al 10 de gener 2022

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves del 10 de desembre de 2021 fins al 10 de gener de 2022.

L’objectiu és fomentar el treball autònom i els ajuts consisteixen en una subvenció d’un import fix de fins a 13.510 euros per a cada jove (entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos) que es doni d’alta com a persona treballadora autònoma durant dotze mesos per garantir-li un ingrés mínim a l’inici de la seva activitat econòmica.

Per tenir-hi dret, s’haurà de donar d’alta de manera ininterrompuda al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), al règim especial de treballadors del mar, al règim especial de treballadors de la mineria del carbó o a la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període de dotze mesos.

Qui pot accedir a l’ajut?

  • La persona jove que vulgui sol·licitar l’ajut ha d’estar prèviament inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  • També podrà demanar l’ajut la persona inscrita al programa Garantia Juvenil en situació “inscrita beneficiària” que s’hagi donat d’alta com a treballadora autònoma des de l’1 d’octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvencions.

Sol·licitar l'ajut aquí.

Qui no podrà accedir-hi són tots aquells joves que, malgrat complir els requisits, ja hagin gaudit dels ajuts vinculats al programa per afavorir l’autoocupació de persones joves inscrites al programa Garantia Juvenil entre 2017 i 2020.

 Més informació aquí.