Actualitat

Recordatori: Com afecten les restriccions a les perruqueries i centres d'estètica

Davant dels dubtes que s'han generat sobre les restriccions establertes en la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener us recordem que:

S’ha suspès l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, entre el 7 i 16  de gener (ambdós inclosos) tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT. 

D’altra banda això, la prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

Per últim afegir-vos que estan justificats els desplaçaments fora del municipi per comprar productes essencials, tant la perruqueria com l’estètica ho són, que no estiguin disponibles al municipi.

Podeu consultar totes les restriccions vigents clicant aquí.