Actualitat

Programa d'ajuts per a autònoms i microempreses "Ocupació + Transformació"

Són uns ajuts de 5.000 euros per a autònoms, microempreses i cooperatives amb persones assalariades.

El nou programa d'ajuts "Ocupació + Transformació", dotat amb 45,5 milions d'euros provinents del fons MRR (REACT-EU), està dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives.

L'objectiu és oferir suport per al manteniment de l'ocupació (amb la compensació d'una part dels costos salarials) i facilitar la transició cap a l'economia verda o digital.

Condicions per accedir-hi
Podran sol·licitar l'ajut:

 • Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica.
  • Que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Amb un centre de treball a Catalunya.
  • Amb un volum de negoci anual de l'any 2020 no superior a 2 milions d'euros.
 • Les cooperatives i les societats laborals.
  • Que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Amb un centre de treball a Catalunya.
  • Amb un volum de negoci anual de l'any 2020 no superior a 2 milions d'euros.
  • En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.
 • En tots els casos, la data d'inici de l'activitat ha de ser anterior o igual a l'1 de desembre de 2020.

Com es demanen
Per internet del 6 al 27 de juliol.

Les entitats beneficiàries de l'ajut es comprometen a:

 • El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.
 • En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a compte des del dia en què sol·liciten l'ajut.
 • La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.
 • L'acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l'economia verda o la transformació digital consistirà en la participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada.

Accés al tràmit.

Preguntes més freqüents.