Notas de Prensa

L’Autcat eleva el to del crit d’ajuda per al col·lectiu dels autònoms i es mostra crítica amb els grans anuncis d’ajudes després d’un any de demandes reiterades

Rius: “els autònoms hem estat i continuem sent la baula feble del sistema econòmic malgrat representar el teixit majoritari, juntament amb microempreses i pimes, en la demografia empresarial d’aquest país”.
  • L’Organització d’Autònoms de Catalunya considera sorprenent que mentre a la major part de països europeus els Governs han ajudat aportant diners a l’economia productiva, aquí s’ha continuat mantenint una maquinària inapel·lable de recaptació.   
  • Rius: “davant l’anunci dels 11.000 M€ d’ajudes a sectors com turisme, l’hostaleria, la restauració i el petit comerç, cal fer un HELP molt gran i urgent als governs per actuar amb celeritat, perquè entre que avaluen, estudien, proposen, anuncien, miren quan es pot fer, preparen, ho sol·licites, fan el cens, miren quan ho poden pagar i ho paguen, els autònoms ja estem morts”.

 

Malgrat la bona notícia que pot suposar l’anunci per part del Govern d’una injecció d’11.000 M€ per als sectors del turisme, l’hostaleria, la restauració i el petit comerç, la majoria d’ells amb un alt percentatge de persones treballadores autònomes, des de l’Organització d’Autònoms de Catalunya es rep amb cert escepticisme i visió crítica.

Segons va informar al Congrés la mateixa vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, aquestes ajudes seran directes i no crèdits ICO com havia passat fins ara. “Un any han trigat a plantejar-se donar ajudes directes als sectors obligats a tancar per impacte de la Covid-19! Quan hem estat fent propostes i demandes des del mes de juny de 2020 per ajudar el teixit empresarial a mantenir liquiditat sense haver de sobre endeutar-se o haver de tancar”, s’exclama Enric Rius, president de l’Autcat qui afegeix que “és sorprenent que mentre a la major part de països europeus els Governs han ajudat aportant diners a l’economia productiva, aquí es continua mantenint una maquinària inapel·lable més pensada i basada en la recaptació. S’està demostrant l’administració com un gran monstre poc eficient i que alenteix la posada en marxa de qualsevol mesura que podria tenir impacte directe positiu a les empreses per la complexitat de la tramitació. Necessitem simplificació i agilitat dins l’administració i la prova més palpable és tota l’actuació que hem impulsat des de l’Autcat des que es va  declarar l’estat d’alarma el març de 2020”.

Una visió escèptica carregada de raons

En els darrers mesos des de l’Autcat s’ha fet arribar peticions per escrit als ministeris amb capacitat d’acció per demanar-los anticipació a situacions que l’Organització estava detectant arran de les peticions i interacció dels associats i associades.

El mes de març de 2020 l’Autcat va replicar al Govern que la seva proposta d’ajuda d’una prestació de 661,08 euros si s’al·legava un 75% de pèrdua d’ingressos, sols es podia atribuir a una absoluta ignorància sobre la realitat del treball autònom i una visió feta des del confort del pressupost de l’Estat lluny de les fluctuacions econòmiques. I el mes d’abril va quedar demostrat que les condicions per rebre els ajuts no tenien sentit per al col·lectiu, ja que només el van poder sol·licitar un 24% d’autònoms.

El mes de maig, l’Organització va demanar al Govern que corregís les condicions per la moratòria en el pagament de cotitzacions que prèviament havia sol·licitat, ja que es va aprovar una moratòria perquè els autònoms poguessin endarrerir sis mesos el pagament de les seves cotitzacions, però aplicable exclusivament a aquells col·lectius que desenvolupaven la seva activitat lligada a determinats epígrafs. L’impacte de la pandèmia ha estat transversal i està afectant la totalitat del teixit econòmic per tant la limitació per epígrafs a ulls d’Autcat no responia a un criteri coherent amb la situació.

El mes de juny de 2020 va manifestar-se crítica i decebuda davant el redactat final del RDL 24/2020 que conté les mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom. “No vam entendre com els representants de les organitzacions d’àmbit estatal van donar el seu vistiplau a un paquet de mesures tan marcadament insuficient per la reactivació de l’activitat dels autònoms”, expressava Rius en aquell moment, “mentre l'empresa pot acollir-se a ERTO per causes objectives o econòmiques sense límits, l'autònom ha d'arribar a una situació extrema, al punt de la misèria, per poder acollir-se a una prestació de cessament o a la reducció de quotes a la SS. Recordo que ha de justificar un 75% de reducció dels ingressos i que el rendiment net no superi els 1.939,58 euros de mitjana en els tres mesos vinents. Algú s’ha parat a pensar que ja amb una reducció del 50% hi haurà autònoms a qui no els sortirà a compte continuar l’activitat i que molts d’ells quedaran endeutats?”. 

Els autònoms són prop de 3,2 M a Espanya, suposant el 17% dels afiliats a escala estatal, a Catalunya prop de cinc-cents mil, i les mesures estan generant un gran greuge comparatiu amb les empreses que poden aplicar mesures com els ERTO amb criteris objectius sense les limitacions que s’imposa als autònoms. Cal sumar l’agreujant que com la prestació per cessament a què s’aculli un autònom és una mesura per avançat, si després no es compleixen els requisits per reducció, ho ha de tornar amb sancions i interessos. I si ho retorna voluntàriament, el text del Decret no deixa clar enlloc si també li poden reclamar sancions. A més a més, ha d’escollir entre la prestació per no activitat o l’exempció parcial de les quotes d’autònoms. “Amenaçar amb sancions i interessos davant una situació d’incertesa no ha donat cap tranquil·litat i ens suposa un sobre estrès innecessari pel context de represa. En comptes d’incentivar la reactivació, incentiven la paràlisi.”

Tanmateix, durant aquests mesos de crisi sanitària motivada per la COVID-19 l’Autcat reconeix que s’ha demostrat que la prestació extraordinària ha resultat una eina positiva per pal·liar els efectes de les mesures de confinament, “però considerem necessari que el Govern també treballi amb visió a més mig termini per donar impuls a les activitats econòmiques i que també tingui en consideració altres aspectes com el finançament o els impostos. Les mesures del RDL 24/2020 considerem que no van en aquest sentit”.

El mes de juliol de 2020, l’Autcat va demanar ajornar el pagament de tributs a finals d’any. Les empreses havien de presentar l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2019, un any que força beneficiós per la majoria d’empreses  i que s’havia d’abonar en un context advers per la liquiditat, com era el d’aquell moment. També en el mateix mes de juliol, l’Organització va demanar al Ministeri d’Hisenda que els ajuts per Covid-19 rebuts per autònoms i treballadors estiguessin exempts de tributació. “No s’entén que es doni un ajut amb una mà i se’n tregui una part per l’altra. Tal com està la normativa imperant, tant els ajuts com les retribucions hauran de tributar en l’IRPF a declarar l’any vinent”, anticipava Rius, “en el cas dels autònoms no se’ls pot demanar que paguin impostos sobre unes ajudes que han rebut perquè han hagut de tancar els seus negocis o han vist reduïda la facturació més d’un 75%, agreujaria una situació ja prou complexa”.

Al setembre, l’Autcat amb el suport de la Cecot, va tornar a reclamar al Ministeri d’Hisenda que esclarís ja si els receptors d’ajuts per Covid-19 havien de preveure l’anomenat “pal per part d’Hisenda”. I a més de la problemàtica per als autònoms, les entitats afegien al seu escrit que el SEPE no estava aplicant retencions a les persones treballadores per compte aliè acollides a un ERTO, i alertaven de la necessitat de prevenir si a la pròxima renda aquestes persones es trobarien amb situacions com ara l’obligació de fer-la o haver de pagar per l’efecte de tenir dos pagadors.

A principis d’octubre de 2020, l’Autcat alertava que les mesures aprovades pel Govern podien abocar els autònoms a l’economia submergida perquè malgrat els ajuts, un autònom que els sol·licités acaba rebent, sorprenentment, una quantia inferior a l’ingrés mínim vital. “Per exemple, per sol·licitar una pròrroga els teus ingressos s’han de veure reduïts en un 75% respecte del mateix trimestre de 2019 i així poder percebre el 70% de la base de cotització, és a dir, 661 euros. Ara bé, com has de continuar cotitzant l’ajut real que perceps és de 377 euros/mensuals. És inferior a l’ingrés mínim vital que està establert en 462 euros per un adult sol”. Els autònoms que podien acollir-se a la prestació per cessament de 2a onada, pràcticament havien  hagut d’abaixar la persiana, ja que només s’hi podien acollir aquells autònoms que haguessin vist totes les seves activitats suspeses per imperatiu legal. “Si aquest és el cas, la prestació que es rep és del 50% de la base mínima de cotització, és a dir, 472 euros/mensuals més l’exoneració de les cotitzacions”, explicava Rius en aquell moment. Tenint en compte les càrregues addicionals que tenen la major part d’autònoms quant a lloguers de locals, consums, taxes locals, entre altres, l’Autcat feia un crit d’alerta perquè el Govern i la societat en general prengués consciència de la situació a la qual se’ls està abocant, per evitar entrar en espirals de morositat i poder reactivar l’activitat.

També al mes d’octubre, l’Organització d’Autònoms van demanar que es suspengués o bé que es modifiqués el sistema de recàrrecs per devolucions a la SS per evitar l’ofec dels autònoms amb dificultats per devolució de quotes a la seguretat social, com una mesura conjuntural i temporal que acompanyés i alleugerís les dificultats que estan patint autònoms i empreses a l’hora de fer front al pagament de les cotitzacions socials. “Malgrat que la pràctica està avalada per Llei, ara no toca. És incomprensible, més enllà del que suposi quantitativament, que en aquests moments s’apliqui una pujada d’aquest tipus”.

I, finalment, el mes de desembre de 2020, davant l’aprovació per part del Consell Català del Treball Autònoms dels ajuts extraordinaris a autònoms i microempreses l’Autcat va demanar celeritat per evitar l’ajornament d’una situació ja prou precària entre el col·lectiu i va demanar al Govern de la Generalitat que fes costats a les peticions que ja havien anat realitzant al Govern central des de l’inici de la pandèmia i que feien referència a l’exempció tributària dels ajuts per cessament d’activitat o els ajuts a la cotització perquè, com tornava a dir el president de l’Autcat “la lamentable situació econòmica de gran part d’autònoms es pot veure agreujada si el Ministeri d’Hisenda els obliga a tributar. Socialment és inadmissible demanar que paguin impostos sobre uns ajuts que han rebut perquè han hagut de tancar els seus negocis o han vist reduïda la facturació més d’un 75%”.

És per tot aquest bagatge que l’Organització d’Autònoms de Catalunya reclama no només ajudes directes perquè el col·lectiu pugui tornar a reactivar l’activitat sinó que, sobretot, es facin efectives de manera urgent. “Ha passat tot un any com per haver  definit processos i canals eficients i àgils per ajudar els autònoms i les pimes”, conclou Rius.