La Cecot creu que la introducció del vot electrònic a les eleccions camerals és un estímul a la participació

L’organització empresarial catalana celebra que després de vuit anys dels darrers comicis, finalment s’hagi aprovat el procés per convocar eleccions a les cambres de comerç de Catalunya.
  • Abad: “el text aprovat pel Govern de la Generalitat, comporta un avenç en termes de modernitat, transparència i representativitat”.

 Davant de l’aprovació, dimarts d’aquesta setmana, del decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya per part del Consell Executiu, la patronal Cecot celebra públicament que s’hagi aprovat el procés per convocar eleccions. “Fem una valoració positiva del reglament”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot, “ja que el text aprovat, comporta un avanç en termes de modernitat, transparència, representativitat i, aspectes tan novedosos com el vot electrònic, seran un estímul a la participació a les properes eleccions”.

El text, que regula el procés electoral de les 13 cambres catalanes, inclou com a principal novetat el vot electrònic per a l’elecció dels vocals per sufragi i a més es crea la figura de la Junta Electoral Central, que té per missió vetllar pel bon funcionament de tot el procediment de vot electrònic.

Segons ha comunicat el propi Govern, el text adapta el procés electoral de les cambres a la nova composició del seu ple –fixada per la Llei bàsica de cambres de comerç, i que incorpora les vocalies en representació de les empreses amb major aportació voluntària- i introdueix el vot electrònic per a l’elecció dels vocals de sufragi dels electors. El decret regularà el procés electoral de totes les cambres de comerç que hi ha a Catalunya, i s’aplicarà per primera vegada en les eleccions que està previst que se celebrin a principis de 2019.