Sala de prensa

Pla d’intervenció immediata en el mercat laboral per acompanyar la reactivació empresarial durant la desescalada i mantenir l’ocupació

L’objectiu del Pla d’acció és donar recolzament a empreses, autònoms i persones treballadores durant els propers mesos perquè es pugui reactivitat l’activitat i recuperar l’ocupació amb celeritat.

Des del passat 14 de març el Govern espanyol no ha deixat de desplegar un conjunt de disposicions legals i reglamentàries (el Codi Electrònic que el Butlletí Oficial de l’Estat ha dedicat al Covid-19 ja consta de 1.171 pàgines) amb la finalitat de  combatre el contagi derivat de la pandèmia del Covid-19.

Algunes de les mesures han suposat encerts que han ajudat a que les empreses poguessin reaccionar a temps a les distintes afectacions que suposaven aquelles disposicions legals i reglamentàries a la seva activitat empresarial.

D’aquesta etapa del confinament haurem de treure’n l’experiència que ens permeti millorar el marc legal, i la gestió dels expedients administratius i de les prestacions socials de les persones treballadores en aquesta nova etapa de desescalada i de recuperació de l’activitat econòmica empresarial.

Les propostes que la Cecot detalla en el Pla d’Actuació s’estructuren en base a tres eixos:

1. Actuacions immediates.

Les accions detallades en aquest apartat es proposa que siguin immediates ja que pretenen facilitar la represa de l’activitat econòmica empresarial, evitant el tancament d’empreses i la pèrdua de llocs de treball.

2. La construcció d’un marc d’estabilitat pel mercat laboral.

Les empreses necessitaran un marc d’estabilitat, previsible, i en el que els costos laborals totals s’incrementin a mesura que s’incrementi la productivitat de les persones treballadores. És desitjable que les empreses coneguin amb la suficient antelació els paràmetres que conformen els seus costos laborals i, en aquest sentit, s’haurà de reprendre la negociació de convenis col·lectius, d’un nou acord marc de negociació col·lectiva.

3. Les reformes estructurals pel futur immediat.

Els trets característics del nostre actual mercat de treball el diferencien del mercat de treball que hi havia al nostre país encara no fa ni vint anys. Hi ha noves formes de treballar: el treball en col·laboració, el treball a distància, la prestació de serveis per projectes, el treball en xarxa. Totes aquestes noves formes de treballar comporten noves formes d’utilització i organització del temps de treball i això comporta també la necessitat de la desconnexió digital. Hem canviat la manera de relacionar-nos amb les persones, amb el nostre entorn immediat i això també s’ha traslladar en l’àmbit de convivència del món del treball.

DESCARREGA'T EL PLA: