Sala de prensa

Document de propostes i mesures de la Cecot per contribuir a la reducció de l'absentime laboral

L’absentisme laboral és un factor que impacta directament en la competitivitat d’una empresa, i si ens posem en el lloc d’una micro o petita empresa, aquest impacte s’incrementa notablement.

L’Associació de Mútues d’Accidents de Treball (AMAT) va xifrar el cost total de l’absentisme laboral en més de 85.140,42 milions d’euros en 2018, el que suposava un increment del 10,02% respecte a 2017. I segons l’Informe Addecco sobre Absentismo, a mitjans de l’any 2019 es va assolir un percentatge rècord del 5,3% de taxa d’absentisme entre les empreses espanyoles el que comportaria un cost de l’absentisme per 2019 proper als 90.000 milions d’euros.

Una altra dada que proporciona AMAT és que les baixes laborals o per absentisme al sector públic són d’un 50% superior al sector privat, (mitja de 49,3 dies de baixa de treballadors públic davant els 33,03 dies de mitja dels treballadors del sector privat l’any 2008). Des de la Cecot es considera important plantejar una estratègia urgent en aquest sentit ja que té un impacte important sobre la competitivitat del país.

Ens cal reformular de manera àmplia i consensuada amb els agents socials i econòmics implicats, el marc per reduir l’índex d’absentisme. Aquest va ser l’esperit de la reforma del 1980, de l’Estatut dels Treballadors, on els principals agents econòmics, socials i del Govern van entendre que l’absentisme tenia un impacte global al país. 

Amb aquesta premissa la Cecot ha elaborat un informe amb propostes i mesures que pretenen contribuir a la reducció de l’índex d’absentisme laboral.