¿Quienes Somos?

Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa

Al 1917 existia a Terrassa el Gremi de Serrallés, però donada la diversitat d’articles en el treball, al 1926 passà a ésser el Gremi Metal·lúrgic fins al 1936.

Acabada la Guerra Civil aquest Gremi Metal·lúrgic s’incorporà, per llei, al Sindicat Vertical, sota les sigles GESIM (Gremio Empresarial Sindical de las Industrías Metalúrgicas) fins que acabat el període franquista, el 19 de gener de 1978 es constituí la Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa (UEM).

Des de la seva constitució com a UEM, ha anat adaptant els estatuts a la legislació vigent i modificant, també, el seu contingut en allò que l’evolució tècnica i pràctica han aconsellat, mantenint, sempre, la finalitat que mogué en el 1917 la creació del Gremi.  Accedir al web de la UEM

Núria Martí
Carrer Sant Pau, 6 | 08221 Terrassa | Tel. 93 736 11 02 | info@uemetall.cat