Cecot Home

SESSIÓ DIGITAL: La Llei 11/2018 d’informació no financera i diversitat

Informació

La Llei d’Informació financera espanyola és un desenvolupament de la directiva de la UE de 2014.

La UE ha legislat molt des de llavors i ara està en procés de treure una nova directiva que superarà aquella.

Per tant, hi haurà una nova llei espanyola. Tot està pensat per grans empreses, però aquestes van traslladant els requeriments als seus proveïdors i clients. Simultàniament la UE va regular la Informació no financera pels productes financers i això també aporta algunes novetats sobre com redactar els continguts de la Llei espanyola.

A les portes del mes de desembre de 2021, és obligació de la direcció planificar el procés de tancament de l’exercici per no tenir sobresalts d’última hora i poder preparar tota la informació financera de la companyia de forma eficient; però només la financera? Aquest any 2021 moltes empreses, per primera vegada, hauran de pensar també en la Informació No Financera.

Veurem els principals aspectes a tenir en compte en la formulació i aprovació de l’Estat d’Informació no Financera que marca la Llei 11/2018: qui està obligat, a què, com, exempcions?

Més informació